Smukke og energirigtige vinduer ...
Få et godt indeklima med de rette vinduer ...
Energirigtige vinduer bidrager positivt til husets opvarmning
Dagslys og udsyn øger velværet ...
Energivinduer minimerer kuldenedfald ...
Energivinduer giver øget velvære og komfort

DVV-mærket

Se informationsmateriale om DVV-Mærket her:
Hæfte om DVV (opdateret 010115)
 
DVV-mærket betyder at virksomhedens vinduer og yderdøre er fremstillet efter kvalitetsstandarden ”De Tekniske Bestemmelser for DVV”.
Standarden er udarbejdet med det formål at optimere elementernes kvalitet og holdbarhed i forhold til det danske klima med megen rusk, regn og kulde.
Standarden specificerer krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader samt til virksomhedens kvalitetsstyring.

Certificering

DVC Produktcertificering er et uvildigt certificerings-organ med en ledelse udpeget af Teknologisk Institut, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Ingeniørforening og VinduesIndustrien. DVC Produktcertificering er akkrediteret af DANAK.
 
Sporbarheden fra et element til en certificeret virksomhed sikres med en synlig placeret DVV-mærkat med et tilhørende certifikatnummer fx 123-P.

DVV-garantiordningen

Garantiordningens formål er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger, der køber de DVV-mærkede vinduer og yderdøre.
Garantien gælder køb af elementer til forbrugerens private bolig, det være sig èn- eller to-familieboliger, ejerlejligheder, andelsboliger eller sommerhuse

Reklamationsbehandling skal foretages via et godkendt ankenævn som fx Byggeriets Ankenævn.

Tekniske Bestemmelser

 
 
Termiske egenskaber for vinduesmaterialer.
Se materialeliste her: Se materialeliste her
www.vinduesindustrien.dk | CVR: 6436 4111 | Kongsvang Allé 37, Bygning 16, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 7220 1822