10 gode grunde til at skifte til nye, DVV-mærkede vinduer:

3. Skift vinduer for klimaets skyld

dvv_gode_grunde_03

Moderne vinduer er energioptimeret i både karm, ramme og rude. Alene siden 2009 er energikravene til nye vinduer strammet med 50 procent, og for A-mærkede vinduers vedkommende med hele 75 procent, hvilket svarer til lovkravet fra 1. februar 2021.

Med en ambitiøs målsætning om at reducere boligernes energiforbrug har vinduesproducenterne bag den danske certificeringsordning, DVV, siden 2009 haft en international førerposition i udviklingen af energieffektive vinduesløsninger.

Ambitiøs målsætning og produktudvikling

I et samarbejde med myndighederne har vinduesbranchen indenfor de sidste ti år strammet kravene til nye vinduers energieffektivitet med 50 procent – og når det angår vinduer med energimærke A, er kravene i dag 75 procent skrappere end minimumskravene til facadevinduer i 2009. Ikke mange andre brancher kan præstere en tilsvarende forbedring af produkternes energimæssige ydeevne.

Fra 1. februar 2021 er det et lovkrav, at vinduer skal leve op til en energiydeevne svarende til energimærke A, og derfor vil der næsten altid være store energibesparelser at hente ved at skifte gamle vinduer ud med nye, eventuelt A-mærkede, energivinduer, som fås i alle de designs, vi kender fra den danske facadearkitektur. Hensynet til arkitekturen behøver dermed ikke stå over hensynet til klimaet.

Af samme årsag er VinduesIndustrien i færd med at opdatere branchens miljøvaredeklarationer, så arkitekter og planlæggere kan få dokumentation for, hvor meget CO2 vinduerne udleder under produktion, transport og bortskaffelse.

Kodeordet er energibalance

I dag fremstiller DVV-certificerede vinduesproducenter en lang række forskellige vinduessystemer, hvoraf de fleste lukker mindst lige så meget solvarme ind som rumvarme ud. Med andre ord har vinduerne en neutral eller positiv energibalance.

Det kan lade sig gøre, fordi vinduerne er energioptimeret i både karm, ramme og rude. Blandt andet er varmetabet langs glaskanten væsentligt minimeret i moderne vinduer ved hjælp af bedre indbygningsmetoder. Samtidig fremstilles sprossede vinduer helt uden kuldebroer, ruderne er optimeret med argon mellem glaslagene og energibelægninger på glasset, vinduerne fremstilles med flere og bedre tætningsplaner, og så er der indlagt isolerings- eller kompositmaterialer i selve karm/rammekonstruktionen i adskillige moderne vinduessystemer.

Glasset er ikke nok

Indtil for ti år siden kunne det i visse tilfælde betale sig at nøjes med at skifte ruden, hvis man ville spare på energien. Men med en rudeudskiftning alene opnår man i dag kun det, der svarer til energimærke D, og energibalancen vil dermed stadig være negativ. Man vil stadig opleve kuldebroer og træk fra karm og ramme, og da nye 3-lags lavenergiruder er betydelig tungere end gamle termoruder, er de gamle rammer og hængsler uegnede til at bære ruderne.

Download som PDF

Kort om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

Gå til VinduesIndustriens hjemmeside