6. Hold støjen ude

dvv_gode_grunde_06

Over 100.000 boliger er belastet af så kraftig støj, at det er sundhedsskadeligt for beboerne. Nye vinduer kan reducere støjens indtrængen i boligen, og for de meget støjplagede findes der særlige løsninger.

Det behøver ikke kun være for energiregningens skyld, at man skifter de gamle vinduer ud med nye. Hvis en bolig er støjplaget, kan nye vinduer med støjreducerende egenskaber give et løft til komforten i boligen.

Nye vinduer isolerer bedre mod støj

De fleste vil mærke en forbedring på støjniveauet alene ved at skifte de gamle vinduer ud med nye, DVV-mærkede vinduer.

Den ambitiøse og intensive produktudvikling, som danske vinduesproducenter har foretaget indenfor de seneste 10 år, har nemlig ikke kun betydning for hvor meget varme, vinduerne slipper ud, men også for, hvor meget lyd, der kommer ind. Det skyldes, at flere tætningsplaner og flere glaslag i ruderne, som det for eksempel er tilfældet med energivinduer, også er med til at holde støjen ude.

Særlige støjreducerende løsninger er bedst

Til boliger, som ligger på særligt støjplagede adresser, findes der yderligere muligheder for at mindske støjens indtrængen. Her bør man spørge leverandøren om særligt støjreducerende vinduesløsninger.

Blandt andet vil en særlig støjrude med tre lag glas i forskellig tykkelse virke mere støjreducerende end en almindelig trelagsrude lige som et ekstra tætningsplan giver bedre lydisolering.

For ældre ejendomme med klassiske trævinduer kan forsatsvinduer være en løsning, som ikke ændrer på ejendommens udtryk, men forbedrer lydforholdene inden døre.

Der findes med andre ord ikke én, men flere forskellige løsninger for at reducere støjen ved hjælp af vinduerne. Både i forhold til de elementer, vinduerne består af, men også i forhold til det design og den arkitektur, som vinduerne skal passe til.