10 gode grunde til at skifte til nye, DVV-mærkede vinduer:

7. Nye vinduer er bæredygtige

dvv_gode_grunde_07

Vinduer er et væsentligt element når man skal vurdere en bygnings samlede bæredygtighed. Et højt ambitionsniveau i vinduesbranchen har gjort DVV-mærkede vinduer til nogle af markedets mest bæredygtige.

Når man vurderer et produkts bæredygtighed, er der både produktionsfasen, brugsfasen og bortskaffelsesfasen at tage hensyn til. Den udfordring har vinduesproducenterne på det danske marked taget op, og der er gennem de seneste 10 år udviklet produkter, som i mange tilfælde overgår selv de skrappeste lov- og miljøkrav i verden: DVV-certificerede vinduer og yderdøre i både træ, træ/alu, aluminium og plast.

Bæredygtighed i produktionsfasen

Ved produktionen af DVV-mærkede trævinduer bruger vinduesproducenterne stort set kun certificeret træ, som ikke behøver at blive imprægneret med kemikalie, nemlig kernetræ fra langsomt voksende skove i det mellemste af Skandinavien. Kernetræ har en lang holdbarhed i det fugtige danske kystklima.

Ved fremstilling af plast- og aluminiumsvinduer efter den danske DVV-standard stilles der også meget høje krav til bæredygtighed. For eksempel indsamles og recirkuleres alt spild af plast og aluminium fra produktionen, og samtidig har vinduerne en lang levetid, hvilket også begrænser miljøaftrykket fra produktionen.

Bæredygtighed i brugsfasen

Både vinduesproducenter og beboerne i boligerne er med til at afgøre, hvor bæredygtige vinduerne er i løbet af deres levetid: Beboerne gennem deres adfærd, og producenten gennem materialevalget og vinduernes konstruktion.

Nye DVV-mærkede vinduer giver et godt og sundt indeklima med dagslys, mindre støj og naturligvis en markant forbedring af boligens energiforbrug i forhold til boliger med vinduer, som blev produceret for bare 15 år siden. Samtidig dokumenterer indeklimarapporter, at vinduer ikke afgiver farlige stoffer til indeklimaet.

Med oplukkelige vinduer på alle sider af boligen kan man samtidig sikre naturlig ventilation, så beboerne får frisk luft inden døre på varme dage.

Bæredygtighed i bortskaffelsesfasen

På grund af de skrappe krav i DVV-certificeringsordningen, betragtes de vinduer, der fremstilles i dag, ikke som farligt affald. Samtidig fokuserer producenterne på at produkterne skal kunne skilles ad, så de enkelte dele kan genbruges hver for sig. For eksempel er DVV-producenterne af plastvinduer tilmeldt Wuppi-ordningen, som står for at indsamle og omsmelte brugte plastvinduer. Og DVV-producenterne af trævinduer stiller med deres eget 2ØKO-mærke endnu skrappere krav til begrænsningen af kemikalier i og udenpå træet end Svanemærket gør. Det gør det muligt at genanvende vinduestræet til andre formål efter vinduets levetid.

VinduesIndustrien er i færd med at opdatere de eksisterende branchemiljøvaredeklarationer, så arkitekter og planlæggere også i fremtiden kan få dokumentation for, hvor meget CO2 vinduerne udleder under produktion, transport og bortskaffelse.

Download som PDF.

Kort om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

Gå til VinduesIndustriens hjemmeside