Udeluftventil

En udeluftventil i et vindue leder frisk udeluft ind i rummet via en spalte i vinduet. Den kan typisk åbnes og lukkes manuelt, og i nogle tilfælde kan den forsynes med et filter, som forhindrer forskellige partikler som f.eks. pollen i at komme ind. Åbningen vil normalt være så lille, at det ikke udgør en…

Læs mere

Tætningsliste

En tætningsliste sikrer, at spalten mellem ramme og karm er tæt i forhold til luft og vand. Et utæt vindue giver anledning til et forøget varmetab, trækgener og i nogle situationer støjgener.

Læs mere

Trelagsrude (tolagsrude)

En trelagsrude er en moderne rude bestående af tre glasskiver med to hulrum mellem skiverne. Hulrummene er fyldt op med en luft- eller gasart, som ikke er varmeledende, dvs. vinduets isoleringsevne er bedre end vinduer med tolagsruder. En tolagsrude består af to glasskiver med et hulrum mellem skiverne.

Læs mere

Teknisk levetid

Produktets levetid før det bliver teknologisk forældet. Produktet er ikke i stykker, men der er kommet nye teknologier, f.eks. designs, materialer, der gør, at man ønsker at udskifte produktet. F.eks. er en mobiltelefons tekniske levetid væsentlig kortere end dens mulige levetid.

Læs mere

Teknisk handelsbarriere

Når hvert land har sin egen helt specifikke måde at stille krav til en vare på, er konsekvensen typisk, at det er meget besværligt og dyrt for en producent at sælge sine varer i flere lande. Nedbrydes tekniske handelsbarrierer, sikres varernes fri bevægelighed og dermed den frie konkurrence på tværs af EU.

Læs mere

Støjdata

Støjdata er en samlet betegnelse for de egenskaber, der beskriver et vindues (eller rudes) evne til at reducere støj. Støjdata omfatter Rw (C;Ctr). Tallet foran parentesen er vinduets samlede evne til at reducere støj både dybe og høje toner – altså en form for et gennemsnitstal. Tallene i parentes er korrektionstal. C korrigerer de høje…

Læs mere

Sporbarhed

Sporbarhed betyder, at det er muligt at følge fx en komponent helt tilbage fra dens oprindelse. Fx at det er muligt at følge et stykke træ tilbage til, hvilket træ i hvilken skov det er taget fra, samt hvornår det er fældet.

Læs mere

Solafskærmning

Solafskærmning kan bestå af indvendige gardiner, udvendige “gardiner”, ruder med indbyggede persienner eller varme- og lysdæmpende effekt samt markiser, udhæng m v. Ud over en æstetisk virkning har de forskellige typer af afskærmninger forskellige funktioner. Ens for dem alle er, at de holder lyset ude, men hvor meget afhænger af den specifikke løsning. Udvendige “gardiner”…

Læs mere

Sikkerhedsglas

Fællesbetegnelse for glas, der kan yde ekstra sikkerhed imod personskader og indbrud. Se nærmere beskrivelse under temaet ”Ruder”.

Læs mere