Vinduer / Brugervenlighed

Brugervenlighed

Det er vigtigt, at du gør dig selv bevidst om dine forventninger til dine nye vinduers egenskaber. En sådan bevidsthed hjælper med at få dit vindue til at opfylde dine behov.

Brugervenlighed

 Relevante spørgsmål

  • Er vinduet tæt - også i en december storm?

  • Har I særlige løsninger/vinduer, der er handicapvenlige (placering af greb, kræfter til at lukke vinduet etc.)?

  • Kan mit vindue pudses indefra (typisk relevant fra og med 1. sal)?

  • Hvilke åbnefunktioner kan jeg få?
Brugervenlighed er et nøgleord i forhold til vinduer. Brugervenlighed handler ikke kun om alle de selvfølgelig krav til fx tæthed og robusthed, man har til sine vinduer i den daglige brug. Det handler også om vinduets betjening. Der er mange forskellige åbnefunktioner, så der er med stor sandsynlighed også en løsning, der passer til dig. Men her er det dig, der er eksperten, for kun du ved, hvordan vinduet skal bruges.
 
Først og fremmest skal du vælge, om vinduet skal være udadgående eller indadgående. Der er fordele og ulemper ved begge løsninger. Et udadgående vindue kan fx være svært at pudse indefra, og et indadgående vindue kan tage plads og dermed begrænse indretningsmulighederne.

Vinduets styrke er også centralt for brugervenligheden. Det forventes fx, at vinduet ikke buer faretruende meget i stormvejr, og at det kan holde til ”små-uheld”, som fx når noget kommer i klemme under lukning, eller når terrassedøren bliver brugt til en svingtur.

Placeringen af grebet og de kræfter, der kræves for at bruge det, er ligeledes forhold, der er meget vigtige – især hvis du er kørestolsbruger eller på anden måde hæmmet af et handicap.

Brugervenligheden kan komme helt i top, men den kommer det ikke af sig selv; det kræver gode, gennemtænkte detaljer og løsninger.

Emnet Brugervenlighed

kontra -

 NYE ELLER RENOVEREDE VINDUER?
Renoveres vinduet ved at påmontere en forsatsramme, bliver det mere besværligt at betjene og pudse vinduet, da du skal åbne to rammer. Normalt vil den inderste ramme åbne indad og den yderste ramme åbne udad.

 ÆSTETIK
En bygnings æstetiske udtryk kan begrænse dit valg af vinduestyper samt åbnefunktioner. Fx kan meget brede lave vinduer ikke være sidehængte. Ved smalle vindueskonstruktioner er det særligt vigtigt, at materialevalg, konstruktionsdetaljer og komponenter er tænkt sammen, så vinduet bliver robust og tæt.

 ENERGI
Vælg energieffektive vinduer, der samtidig har stor styrke og robusthed. En forsatsramme kan give samme gode energiegenskaber, men nedsætte brugervenligheden.

 STØJ
En bedre støjreduktion kan opnås med en forsatsramme, men brugervenligheden nedsættes. Vægten af de anvendte lydruder kan give begrænsninger i forhold til åbnefunktioner og størrelser. Sådanne begrænsninger kan betyde, at du må dele vinduet op eller vælge en anden åbnefunktioner.

 SIKKERHED
Lamineret glas skaber bedre sikkerhed, men giver en tungere vinduesramme. Det kan give nogle begrænsninger i forhold til valg af åbnefunktioner og størrelse. Brugervenligheden kan også blive påvirket af sikkerhedsforanstaltningerne. Det kan fx være nødvendigt at bruge flere kræfter for at lukke vinduet. 

  CE-MÆRKNING
Producenten kan vælge at teste vinduernes brugervenlighed og bruge det i forbindelse med CE-mærkningen.

  MÆRKNINGSORDNINGER
DVV-mærket stiller krav til vinduernes brugervenlighed.

 INDBYGNING
Nogle åbnefunktioner kan stille særlige krav til indbygning for at undgå, at de rammer muren eller tilstødende vinduer, når de åbnes.
Hvis indbygningen ikke er sket iht. producentens forskrifter, kan vinduerne komme til at gå dårligt. Det er fx vigtigt, at diagonalmålene er ens.

 PRIS
Nogle åbnefunktioner er dyrere end andre. Kræves fx ekstra tætningslister eller beslag pga. ekstreme forhold, vil det normalt betyde en højere pris. Men generelt er egenskaber som tæthed og robusthed inkluderet i prisen.
www.vinduesindustrien.dk | CVR: 6436 4111 | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090