Certifikater

Sporbarhed

Sporbarheden fra et element til en certificeret virksomhed sikres med et synligt placeret "DVV" mærkat for vinduer eller yderdøre.

Det tilhørende certifikatnummer hedder fx "123-P" for vinduer og yderdøre. Anerkendte rudeordninger samt de certifikater, som er godkendt under DVV-ordningen kan ses under fanen "Certificerede rudeproducenter / ordninger."

Historik for gældende og udgåede certifikater kan læses på dette link: Historik

 

Materialedata

Materialers varmetekniske egenskaber er normsat  i EN 10077.

For at sikre ensartet materialedata anvendt i U-værdisberegninger for vinduer og døre er der lavet følgende materialelister, som løbende opdateres.

Nyudviklede vinduesmaterialer skal fremgå af DVV Materialelisten.

 

DVV-certificering:
Nye vinduer og yderdøre

Ordningen startede 1. august 2011
 
 
 

Certificering:
Ruder

DRV-Ordningen startede 1. juli 2013. Pr. 31. marts 2020 bortfalder den, og bliver erstattet af en række certificeringsordninger, som alle lever op til kravene i den europæiske standard EN1279.Certificerede Producenter: 
Lamineret og fingerskarret træ

Ordningen startede juli 2015
www.vinduesindustrien.dk | CVR: 6436 4111 | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090