Miljøvaredeklarationer / Trævinduer

Trævinduer

Miljøvaredeklarationen for et trævindue kan downloades her:

End-of-life-rapport


VinduesIndustriens træsektion er medsponsorer til en end-of-life-rapport, som skal danne baggrund for det videre arbejde med miljøvaredeklarationen for trævinduer i Danmark. Du kan læse rapporten her.
www.vinduesindustrien.dk | CVR: 6436 4111 | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090