Publikationer / Vejledninger vinduer og døre

Vejledninger vinduer og døre

Quickguide - Vinduer i forhold til BR18

VinduesIndustriens hæfte ”Quickguide - vinduer” behandler udelukkende vinduer og yderdøre i forhold til BR18. Hæftet hed tidligere "Krav og Konsekvenser".
 

Håndværker- og Brugervejledninger

Er kun gyldig for medlemmer af VinduesIndustrien.
Gældende danske udgaver, Version 0619:
 
 

Leverandørbrugsanvisning


Manuel håndtering af døre kan både medføre risiko for ulykker og sundhedsskadelige belastninger.
Denne vejledning gennemgår kort den nødvendige planlægning og brug af løftegrej i forbindelse med transport og montage af døre fx: massive døre, branddøre, ståldøre, skydedøre og dobbeltdøre.
Se materialet her

Leverandørbrugsanvisning

Denne leverandørbrugsanvisning gælder for håndtering af vinduerog døre.
Formålet med brugsanvisningen er at beskrive, hvordan arbejdet med vinduer og døre kan ske sikkerheds- ogsundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 

Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer

Virksomheder certificeret efter De Tekniske Bestemmelser for DVV udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald...
Forventet udfald

Klagevejledning for privatforbrugere

Udgangspunktet for enhver reklamationsbehandling er at produktet er fejlbehæftet og ikke overholder kvalitetsnormen”Tekniske Bestemmelser for DVV”, og at forholdet  skyldes vinduesproducenten
www.vinduesindustrien.dk | CVR: 6436 4111 | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090