Smukke og energirigtige vinduer ...
Få et godt indeklima med de rette vinduer ...
Energirigtige vinduer bidrager positivt til husets opvarmning
Dagslys og udsyn øger velværet ...
Energivinduer minimerer kuldenedfald ...
Energivinduer giver øget velvære og komfort

DVV-mærket

DVV-mærket betyder at virksomhedens vinduer og yderdøre er fremstillet efter kvalitetsstandarden ”De Tekniske Bestemmelser for DVV”.
Standarden er udarbejdet med det formål at optimere elementernes kvalitet og holdbarhed i forhold til det danske klima med megen rusk, regn og kulde.
Standarden specificerer krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader samt til virksomhedens kvalitetsstyring.
 
 

Certificering

For at sikre at kravene i de Tekniske Bestemmelser for DVV bliver opfyldt, besøges virksomhederne 1-2 gange årligt af uvildige certificeringsorganer, som VinduesIndustrien har indgået en aftale med.

Sporbarheden fra et element til en certificeret virksomhed sikres med en synlig placeret DVV-mærkat med oplysning om producentens navn, tlf.nr., og/eller webadresse, samt produktionstidspunkt.

10 gode grunde til at skifte vinduer

Resultatet af over 40 års konstant og ambitiøs produktudvikling i den danske vinduesbranche er baggrunden for det anerkendte kvalitets- og garantimærke, DVV
 
Et højt ambitionsniveau i vinduesbranchen, forbrugerønsker og skærpede myndighedskrav har gjort Danmark førende indenfor fremstilling af vinduer. Det betyder, at der er adskillige gode grunde til at skifte de gamle vinduer ud med nye. Penge er blot en af dem.

Tekniske Bestemmelser

 
Høring vedr. kommende udgave:
Høringen er udløbet, og høringsudgaven er nu i endelig bearbejdning. Den endelige version vil senere fremgå på denne plads.
 
 
 

DVV-garantiordningen

Garantiordningens formål er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger, der køber de DVV-mærkede vinduer og yderdøre.
Garantien gælder køb af elementer til forbrugerens private bolig, det være sig èn- eller to-familieboliger, ejerlejligheder, andelsboliger eller sommerhuse

Reklamationsbehandling skal foretages via et godkendt ankenævn som fx Byggeriets Ankenævn.
 
 
www.vinduesindustrien.dk | CVR: 6436 4111 | Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C - DK | Tlf.: +45 3190 2090