Pris

 

dvv_gode_grunde_08

Prisen har ofte stor betydning for valg af vinduer. Husk at undersøge, hvad dine ønsker og behov koster – både på kort og lang sigt.

Relevante spørgsmål

  • Hvor lang garanti er der på vinduet?
  • Hvordan står jeg, hvis virksomheden går konkurs? Hvad med garantien, og kan jeg få reservedele og service?
  • Hvad er prisen for det/de valgte vinduer? Og hvad inkluderer prisen?
  • Hvad koster vinduet på lang sigt? Hvad kræver vinduet fx af vedligeholdelse over 30 år?

Nye vinduer skal være pengene værd. De skal altid opfylde behovene i boligen mht. tilførsel af dagslys og frisk luft, og de skal leve op til bygningsreglementets krav til energi, redningsåbninger og sikkerhed under brug. I bevaringsværdige huse eller huse i bevaringsområder kan der af æstetiske eller kulturhistoriske årsager være yderligere krav, fx til anvendelse af særlige materialer og udformninger.

Vinduernes ydeevne afspejles ofte i prisen. Hvis du har særlige ønsker i forhold til fx støjreduktion, indbrudssikkerhed eller energi, kan du henvende dig til producenten og få konkrete oplysninger, inden du vælger.

Du bør som udgangspunkt vælge et vindue, der er egnet og anerkendt til de danske klimaforhold. Du bør også undersøge, om producenten er omfattet af en kvalitets- og garantiordning, der bl.a. sikrer dig, hvis producenten går konkurs.

Når du sammenligner prisen på forskellige vinduer, skal du være sikker på, at sammenligningsgrundlaget er ens. Det er altid mest retvisende at prissammenligne vinduer ud fra en helhedsbetragtning, der også omfatter brugsfasen – og ikke kun holdbarhed, vedligeholdelse og reparationsmuligheder, men også energiforbrug, som kan variere meget fra vindue til vindue. I sammenligningen bør også indgå en vægtning af de forskellige egenskaber i forhold til dine konkrete ønsker og behov.

Nye eller renoverede vinduer?

Der bør anlægges helhedsbetragtninger på økonomien ved sammenligninger mellem gamle og nye vinduer. Hvis fx husets vinduer er i god stand og passer til arkitekturen, så kan en renovering med en forsatsramme være både den bedste og billigste løsning. I store vinduespartier med gammeldags 2-lagsruder kan nye vinduer være den bedste løsning, fordi brugervenligheden ellers nedsættes. Der er flere rådgivere, arkitekter og organisationer i Danmark, som giver gode råd og vejledning.

Brugervenlighed

Der kan være forskel på prisen, alt efter hvilken type åbnefunktion du ønsker. Hvis du har specielle krav til vinduets funktion, der evt. gør ekstra beslag eller tætningslister nødvendige, kan det ligeledes påvirke prisen.

Æstetik

Æstetisk er det også vigtigt at anlægge en helhedsbetragtning, når du vælger vinduesløsning. Den dyreste løsning kan godt vise sig alligevel at være den økonomisk bedste løsning, da det kan forhøje husets værdi.

Indeklima

Oplukkelige vinduer er dyrere end faste. Du bør dog ikke lade prisen afgøre, om du vælger det ene eller det andet. Et godt indeklima er vigtigt. Hvis du vælger udeuftventiler, vil det også påvirke prisen.

Energi

Du bør ved prissammenligninger også få oplysninger om vinduernes energidata, da de kan variere meget fra produkt til produkt.

Indbrudssikring / personsikkerhed

Kræves fx særlige beslag for at sikre enten mod personskader eller indbrud, vil det i mange tilfælde påvirke prisen.

Miljø

Hvis efterspørgslen på et særligt bæredygtigt materiale overstiger udbuddet, kan det påvirke prisen.

Mærkningsordninger

Er producenten tilsluttet en kvalitetsordning for vinduer med en tilhørende garantisikring, er du som privatforbruger sikret maksimalt. Pt. er DVV det eneste danske kvalitetsmærke.

Indbygning

Når du køber vinduer, er det vigtigt, at omkostninger til indbygning indgår som led i dine økonomiske overvejelser.

Ruder

Ruder med specielle egenskaber vil normalt koste ekstra. Det gælder fx sikkerhedsruder og ruder af jernfattigt glas, persienneruder eller ornamentruder til fx badeværelset.