Certificerede producenter af lamineret og fingerskarret træ

21 virksomheder

  • Virksomhed
    Dato
    Certifikat
    Aktivt certifikat

Listens indhold

Der er krav om at en producent af lamineret- eller fingerskaret træ er underlagt en uvildig kontrol jf. de Tekniske Bestemmelser for DVV afsnit 5.3.5 og 5.3.6, eller de Tekniske Bestemmelser for Nordic Certified Scantlings, NCS.

De angivne produktcertifikater fra de uvildige organer anses således som et bevis på at bestemmelsen om kontrol er opfyldt.

De DVV certificerede vinduesproducenter, som selv fremstiller lamineret – eller fingersamlet træ, er ikke opført på listen.

Certificeringsorganet skal sikre at de, til enhver tid gældende produktcertifikater, er opført på hjemmesiden.

Kontrolorganer