CE-mærkning

 

Fra 1. februar 2010 skal alle vinduer og yderdøre CE-mærkes. CE-mærket kender vi bl.a. fra el-produkter og legetøj. Mærket bidrager til overskuelighed, nemmere kommunikation og øget tryghed.

Relevante spørgsmål

  • Hvad er g- og LT-værdien for referencevinduet (bruges til at sammenligne forskellige fabrikater)?
  • Hvilken ydeevne har mit aktuelle vindue?
  • Er vinduet CE-mærket (lovkrav fra 01.02.2010)?
  • Hvad er vinduets deklarerede ydeevne – DoP (bruges til at sammenligne forskellige fabrikater)?

CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke i samme forstand som fx DVV-mærket. CE-mærket er udelukkende et bevis på, at de beskrevne procedurer i den Europæiske Byggevareforordning er overholdt, og at producenten står inde for det.

Formålet med byggevareforordningen er at nedbryde tekniske handelsbarrierer inden for EU. Med CE-mærket vil alle producenter således arbejde efter samme retningslinjer og standarder.

Når producenterne arbejder efter samme retningslinjer og standarder, er det nemmere at sammenligne forskellige produkter, når der skal vælges.

Der er også retningslinjer for, hvordan vinduets egenskaber skal kommunikeres – det kaldes ”deklarering af ydeevne” (DoP). Det letter kommunikationen mellem producent og kunde.

CE-mærket giver sikkerhed for, at den ydeevne der er deklareret, er bestemt hos et anerkendt institut, og at kvaliteten efterfølgende er ensartet. Det skriver producenten under på i en DoP (declaration of performance).

I Danmark skal der som minimum deklareres for U-værdier for et referencevindue, styrken af sikkerhedsbeslag samt g- og LT-værdi for producentens standardrude.

Producenten kan også vælge at deklarere for, hvor tætte vinduerne er, hvor godt de modstår en decemberstorm, og hvor meget de dæmper støj.

Henvisninger

Energistyrelsen:
www.byggevareinfo.dk

EU kommissionen:
ec.europa.eu

 

Brugervenlighed

Producenten kan vælge at deklarere værdier for fx tæthed i forhold til vand og luft. Vinduerne kan også testes for forskellige andre egenskaber, der giver en indikation af vinduets stabilitet og styrke.

Dagslys

Vinduets LT-værdi fortæller, hvor meget dagslys du reelt får ind. CE-mærkningen kræver imidlertid kun angivelse af LT-værdien for ruden alene. Det er derfor vigtigt, at du også får oplyst, hvor stor glasandelen er. Jo større den er, jo mere vil vinduets LT-værdi nærme sig rudens.

Energi

Der gælder det samme for g-værdien som for LT-værdien. Du skal også være opmærksom på, at den deklarerede U-værdi er for et referencevindue på 1230 mm × 1480 mm uden poste og sprosser og med producentens standardrude. Energidataene for dit vindue vil være anderledes. Standardværdien er imidlertid god og retvisende nok, når der skal vælges mellem forskellige fabrikater.

Støj

Opgives støjdata sammen med CE-mærket, vil værdierne være for hele vinduet og ikke ruden alene. Det er vigtigt, da den værdi giver det reelle billede af, hvad du får.

Indbrudssikring / personsikkerhed

Med CE-mærkningen vil der være garanteret en vis minimumsstyrke af evt. pudsesikringer. Pudsesikringen skal være testet i et vindue i modsætning til hidtil, hvor beslagproducenten har testet beslaget alene.

Levetid

CE-mærkningen kræver også, at producenten skal give oplysninger om håndtering, montering, brug, vedligehold, og om hvordan sliddele skiftes. Det gør de fleste dog allerede.

Miljø

Hvis et vindue afgiver farlige stoffer under brug, skal det dokumenteres, at lovgivningens grænseværdier overholdes.

Mærkningsordninger

En producent kan vælge at mærke sine produkter med andet end CE-mærket. De mærker vil henvise til frivillige mærkningsordninger og vil ikke være en del af CE-mærkningen. De er dog ofte baseret på samme dokumentation, som bruges til CE-mærkningen.

Pris

Prisen påvirkes ikke af en CE-mærkning. Mærkningen er imidlertid med til at sikre, at du nemmere kan sammenligne forskellige produkters ydeevne og dermed indirekte prisen.

Ruder

Ruder skal også CE-mærkes. Salg af vinduer, hvor kun ruden er CE-mærket, vil være ulovligt efter 1. feb. 2010.