Indbygning

 

For at sikre vinduets funktioner og holdbarhed er det vigtigt, at indbygningen bliver foretaget af fagfolk og i henhold til vinduesproducentens tekniske forskrifter.

Relevante spørgsmål

  • Kan det valgte vindue indbygges direkte i muren, eller skal der laves ekstra foranstaltninger?
  • Er prisen inklusiv indbygning og evt. efterisolering rundt om murhullet?
  • Kan producenten/forhandleren anbefale en lokal håndværker med kendskab til indbygning af den valgte vinduestype?
  • Har producenten/forhandleren gode tips til indbygning? Og er der faldgrupper jeg skal være opmærksom på?

En forudsætning for et godt resultat er, at de nye vinduer passer i de murhuller, de er beregnede til. For at sikre det bør opmåling foretages af fagfolk, fx en tømrer eller murer.

Du bør altid vælge fagfolk, der har erfaring med at indbygge vinduer. Det er vigtigt, at vinduet er korrekt understøttet og fastgjort til muren, at der er taget højde for udvidelsesmuligheder i fugebredden, at vinduet er i lod og vatter med ens diagonalmål, samt at rammen er justeret og slutter tæt til karmen.

Vinduet indbygges med en fuge (typisk 10-15 mm) mellem karm og murværk. Udvendigt skal der være en fuge eller afdækning, der sikrer mod vandindtrængning. Indvendigt skal der ligeledes være en fuge, der sikrer lufttætheden. Fugerne stoppes normalt med mineraluld. Stopningen skal være fast/tæt for at mindske varmetabet omkring vinduet.

Hovedparten af de danske producenter er ordreproducerende, og der anvendes ofte forkortelser og tekniske betegnelser i tilbud og ordrebekræftelse. Da vinduerne som udgangspunkt hverken byttes eller tages tilbage, er det vigtigt, at du får afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål, inden du godkender ordren, så du er helt sikker på, at du får bestilt det rigtige i de rigtige mål og farver.

Ved levering bør du kontrollere, at vinduerne er i overensstemmelse med det bestilte, samt at der ikke er åbenlyse fejl, mangler eller evt. transportskader. Ved reklamationer skal leverandøren altid underrettes straks, hvorefter ansvaret for korrekt opbevaring overgår til dig – se producentens anvisning.

Henvisninger

Se håndværker og brugervejledninger:
www.vinduesindustrien.dk

 

Brugervenlighed

Vinduets brugervenlighed kan blive forringet, hvis vinduet ikke er hensigtsmæssigt indbygget. Nogle åbnefunktioner kræver fx større fugebredde end andre, for at vinduet ikke rammer muren, når det åbnes.

Æstetik

I Danmark er vinduet traditionelt placeret i den yderste del af murhullet. Det får muren til at virke let. Modsat synliggør et tilbagetrukket vindue murens tykkelse og gør den mere tung og massiv. Det bedste resultat opnås normalt ved at følge husets oprindelige arkitektur.

Indeklima

En dårlig udført fuge kan betyde trækgener og fugt inde i muren. Fugten kan medføre, at der kommer skimmelsvamp. Både trækgener og skimmelsvamp er skadeligt for indeklimaet.

Dagslys

Placeringen af vinduet samt materialer og farve i det færdige murhul har betydning for, hvor meget lys og varme der kommer ind. Hvis vinduet fx trækkes tilbage, virker murhullet som et udhæng og afskærmer for både lys og varme. Lyse farver vil reflektere mest lys ind og mindske risikoen for blænding.

Energi

I forbindelse med udskiftning af vinduer, bør du sikre dig, at isoleringen i muren op til murhullet kontrolleres, og at der evt. efterisoleres. Hvis isoleringen er sunket sammen, vil du have et unødigt varmetab. Samtidig kan du opleve kuldenedfald og forøget risiko for kondensgener.

Støj

Fugen kan udgøre et svagt område i forhold til støjreducerende vinduer, nye som renoverede. Indbygningen bør derfor være ekstra omhyggelig udført og stopningen ekstra fast. Det anbefales, at der bruges ca. tre gange så meget mineraluld som normalt.

Indbrudssikring / personsikkerhed

Er vinduet ikke tilstrækkeligt understøttet og fastgjort, kan det nemmere brydes op eller tages helt ud.

Levetid

En forkert eller mangelfuld indbygning kan nedsætte vinduets levetid væsentligt.

CE-mærkning

CE-mærkningen kræver at producenten bl.a. skal stille monteringsvejledning til rådighed.

Pris

Husk også at få en pris på, hvad indbygningen af vinduerne koster.

Ruder

Ruder, der er tungere end standard 2-lagsruder, kan stille ekstra krav til understøtning, fastgørelse og håndtering. Følg altid producentens anvisninger.