Støj

 

Støj er sundhedsskadeligt for mennesker.
Vinduer kan hjælpe til at holde støj ude og dermed sikre vores nattero og vores sundhed.

Relevante spørgsmål

  • Er min lydrude også godkendt som sikkerhedsglas (kun hvis sikkerhed også er et tema i den givne situation)?
  • Hvad er prisen for vinduet med lydrude (alternativt merprisen i forhold til standard 2-lagsrude)?
  • Gælder de oplyste støjdata for hele vinduet eller kun for ruden?
  • Hvordan påvirker Lydruden vinduets energidata?

Deloverskrift

Støjniveauet indenfor afhænger både af afstanden til støjkilden og af de enkelte bygningsdeles evne til at reducere støjen, samt hvor stor en andel de udgør af facaden/ taget. Støjniveauet afhænger dog også af de enkelte rums udformning. Om det pågældende støjniveau giver anledning til gener eller ej er dog meget individuelt fra person til person.

Støj kan blandt andet give søvnforstyrrelser, stress, forøget risiko for hjertekarsygdomme samt indlærings- og motivationsbesvær hos børn. De rette vinduer kan hjælpe til at reducere støj.

Det danske bygningsreglement stiller kun indirekte krav til vinduers støjreduktion. Mange faktorer spiller ind i en støjberegning, så det er ikke noget, man selv skal give sig i kast med. En tommelfingerregel siger dog, at et støjniveau op til 58 dB vil blive dæmpet tilstrækkeligt af en typisk tæt dansk vindueskonstruktion med en standard 2-lagsrude i et almindeligt hus. Har du store støjgener, anbefales det, at du søger professionel rådgivning, fx hos en akustiker, da det er et komplekst emne.

Op til en vis grænse kan støjreduktionen forbedres ved at bruge en bedre rude. På et tidspunkt bliver selve vindueskonstruktionen dog det svage led. Husk, at det er støjreduktionen for hele vinduet og ikke for ruden alene, der fortæller dig, hvad du reelt køber.

Reduceres støjen med 8-10 dB, fornemmes det som en halvering. De fleste standardruder er i dag opbygget af 2 stk. 4 mm glas. Ved at skifte det ene af disse glas ud med et 6 mm glas forøges reduktionen af støjen med ca. 3 dB, altså ikke en halvering, men dog en mærkbar reduktion for relativt få penge. Ved meget høje støjniveauer (>85 dB) vil en reduktion på 3 dB halvere slitagen på øret.

Den angivne støjreduktion gælder naturligvis kun for et lukket vindue. Så snart du åbner vinduet, vil støjreduktionen nærme sig 0 dB for almindelige vindueskonstruktioner.

Støj trænger ind i huset mange steder

Støj trænger ind i huset mange steder.
Støjniveauet indenfor afhænger både af
afstanden til støjkilden og af de enkelte
bygningsdeles evne til at reducere støjen,
samt hvor stor en andel de udgør af facaden/taget. Støjniveauet afhænger dog også
af de enkelte rums udformning. Om det
pågældende støjniveau giver anledning til
gener eller ej er dog meget individuelt fra
person til person.

Henvisninger

Link til Miljøstyrelsen:
www.mst.dk/Borger/stoej/trafikstoej/vinduer/vinduer.htm

 

Nye eller renoverede vinduer?

Monteres en forsatsramme på et ældre vindue, vil vinduets samlede støjdata forbedres. Generelt vil det være en god ide at skifte tætningslister i forbindelse med renovering af dine vinduer specielt hvis du har støjgener.

Brugervenlighed

Hvis støj skal reduceres, er det er vigtigt, at vinduerne er tætte. Opnås støjreduktionen vha. en forsatsramme, bliver det mere besværligt at åbne og pudse vinduet pga. den ekstra indadgående ramme. Lydruder kan være meget tunge. Det kan give nogle begrænsninger i, hvor store vinduer du kan få.

Indeklima

For at få et sundt indeklima er der brug for ventilation. Hvis ventilationen opnås via udeluftventiler i vinduerne, bliver vinduets samlede evne til at reducere støj dårligere. Udeluftventilers evne til at reducere støj måles ikke på samme måde som vinduets, så de opgivne værdier kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Energi

Et støjreducerende vindue kan både påvirke vinduets energidata positivt og negativt. Det er derfor en god ide at spørge producenten om både støj- og energidata. En forsatsramme vil dog altid bidrage til bedre energidata.

Indbrudssikring / personsikkerhed

Noget sikkerhedsglas vil være hærdet. En hærdning af glasset har ingen indvirkning på vinduets støjdata. Bruges derimod lamineret glas, skal du være mere påpasselig. Den folie, der bruges i ruderne for at opnå gode støjdata, er ikke nødvendigvis den samme, som der bruges for at opnå gode sikkerhedsegenskaber. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at den laminerede lydrude også er godkendt som sikkerhedsglas, hvis du har brug for, at dit vindue har begge egenskaber.

Miljø

Lydruder er ofte tungere end standard 2-lagsruder. Det kan stille specielle krav til håndtering og de hjælpemidler, der er til rådighed fx i forbindelse med indbygning.

CE-mærkning

Producenten kan vælge at teste sine vinduers evne til at reducere støj med forskellige ruder og bruge det i forbindelse med CE-mærkning.

Mærkningsordninger

Energistyrelsen undersøger pt. i samarbejde med Delta Akustik om der kan etableres en retvisende mærkningsordning A-G for vinduets lydegenskaber.

Indbygning

Det er ikke nok, at vinduet i sig selv er godt til at reducere støjen - det er også vigtigt, at det bliver bygget ind, så støjen ikke forplantes gennem fugen. En god tommelfingerregel er, at isoleringen i fugen skal stoppes ca. tre gange så hårdt som normalt.

Pris

Lydruder er dyrere end standard 2-lagsruder. Kunsten er at finde den rette balance, for det er ikke altid den dyreste løsning, der er den optimale til formålet.