Indbrudssikring / personsikkerhed

 

Vores hjem er vores base. Vi forventer, at vi og vores familier kan være trygge her. Vi vil gerne undgå både ubudne gæster og uheld.

Relevante spørgsmål

  • Hvordan virker min pudsesikring?
  • Har I en monteringsanvisning, der beskriver, hvordan mine vinduer skal bygges ind for at sikre de indbrudshæmmende egenskaber bedst muligt?
  • Hvad findes der af indbrudshæmmende åbnefunktioner?
  • Hvad er merprisen for indbrudshæmmende vinduer?
  • Hvad er merprisen for mine vinduer med sikkerhedsglas, børnesikring eller lås?
  • Skal jeg bruge flere kræfter på at betjene mit indbrudshæmmende vindue?

Facts om indbrudssikring

Vinduer kan ikke blive indbrudssikre, kun indbrudshæmmende. Det betyder, at en tyv altid kan komme ind, men tiden han skal bruge, kan få ham til at opgive.

I forhold til forsikringer gælder at der skal være synlige tegn på indbrud, og at et vindue i ventilationsstilling bliver betragtet som et åbent vindue. De mest udsatte vinduer er dem i kælder og stueplan.

Ruder med hærdet eller lamineret glas er sværere at slå itu end standard 2-lagsruder.

Indbrudssikring handler i høj grad om at tænke sig om og følge nogle simple råd.

”DVV Sikring” certificerede vinduer og døre

I 2011 blev der vedtaget en europæisk standard EN 1627 for test og klassificering af indbrudshæmmende vinduer og yderdøre.

Evnen til at modstå indbrud kan klassificeres i 7 modstandsklasser og er gældende for hele vinduet eller yderdøren inkl. montage, beslag, låse og rude.

Vinduer og yderdøre kan klassificeres i følgende modstandsklasser:

Modstandsklasse
(Resistant Class)
Modstandstid mod indbrud
*RC 1N
*RC 2N 3 min.
RC 2 3 min.
RC 3 5 min.
RC 4 10 min.
RC 5 15 min.
RC 6 20 min.

*RC 1-2N – For at klassificere et element i modstandsklasse RC 2 kræves der anvendt glas af typen P4A (lamineret). I betragtning af at tyve sjældent smadrer ruder, af hensyn til støj eller mulige DNA spor, kan man i modstandsklasse RC 1-2N anvende ruder med almindeligt glas.

Modstandstiden mod indbrud bestemmes ved, at vinduet eller yderdøren skal kunne modstå både en statisk og en dynamisk last. Herefter bliver elementet udsat for en manual indbrudstest udført af en forsøgsperson, som er udstyret med en referenceværktøjskasse (A1-A6) jf. EN 1630.

Modstandsklasserne 1-3 beskytter mod indbrudstyve uden særlig erfaring og motivation, som udvælger sin bolig tilfældigt, og som ikke ønsker at støje og hvor udbyttet er tvivlsomt.

Modstandsklasserne 4-6 beskytter mod de mere erfarne eller professionelle tyve, som er ret sikre på at udbyttet svarer til indsatsen. Her er det forudsat, at indbrudsforsøgene planlægges og med en viden om, hvilke konstruktioner der skal brydes op og hvordan. Støj er her mindre vigtigt, og værktøjerne som anvendes kan være kraftige eldrevne værktøjer. Det er ofte organiserede kriminelle, som står bag.

Alle test skal være udført på et akkrediteret laboratorium og vinduesproducenten kan vælge at være underlagt en certificering, der sikrer at vinduet eller yderdøren til stadighed fremstilles efter de godkendte tekniske retningslinjer.

Vinduer der er DVV-certificerede mod indbrud udstyres med følgende label:

Sikkerhed

Sikkerhed dækker over flere ting, men kan grundlæggende opdeles i to hovedkategorier – indbrudssikring og personsikkerhed.

Den bedste sikring mod, at en tyv smadrer ruden, er laminerede ruder. Laminerede ruder tager lang tid at trænge igennem pga. sejheden.

En lidt mindre effektiv løsning er hærdede ruder. Her er det vigtigt, at vinduets glaslister sidder indvendigt, da en hærdet rude er sårbar over for et slag på kanten. Ved udvendige glaslister er det vigtigt, at ruden er limet, så den ikke kan pilles ud.

For at opnå god indbrudssikring kan der også være behov for specielle beslag, og du kan vælge at få lås på dine vinduer. Vær dog opmærksom på, at lås ikke er tilladt på vinduer, der skal fungere som redningsåbning i tilfælde af brand.

Hvis du ønsker indbrudshæmmende vinduer, er det vigtigt, du gør opmærksom på det, inden du køber.

Personsikkerhed

Personsikkerhed handler om at forhindre uheld. Fx kan brug af sikkerhedsglas forhindre, at du kan falde igennem ruden, hvis du skulle være uheldig at snuble hen imod et vindue. Brug af sikkerhedsglas kan være en god ide på særlig udsatte steder, og det kan faktisk også være et lovkrav. Lamineret glas giver den største sikkerhed, men hærdet glas er i nogle tilfælde nok.

Vinduer kan også udstyres med specielle beslag, der sikrer mod uheld. Det kan være pudsesikringer, børnesikringer og faldsikring. Sikringerne er selvfølgelig kun sikkerhedsforanstaltninger og må ikke erstatte den sunde fornuft, eller fx opsyn med børn.

Generelt spiller beslagene og deres fastgørelse til vinduerne en stor rolle i forhold til både indbrudssikring og personsikkerhed.

Nye eller renoverede vinduer?

Nedslidte vinduer yder mindre sikkerhed mod både indbrud og personuheld.

Brugervenlighed

Et vindue med indbrudshæmmende egenskaber kan have ekstra lukkepunkter eller en speciel udformning af dem. Det kan betyde, at du skal bruge flere kræfter til at betjene vinduet. Det er ikke sikkert, at producenten tilbyder indbrudshæmmende løsninger på alle åbnefunktioner, så det er en god ide at undersøge det, inden du køber. En børnesikring påvirker ligeledes vinduets brugervenlighed i større eller mindre omfang, afhængig af dens virkeform, og om vinduet skal åbnes meget eller lidt.

Energi

Vinduets energidata ændres typisk, når der vælges en rude med sikkerhedsglas. I mange tilfælde er det dog en lille forringelse, og det bør ikke være afgørende for, om sikkerhedsglas vælges eller ej.

Støj

Den folie, der bruges i sikkerhedsglas, er ikke nødvendigvis den samme folie, der anvendes for at give gode støjdata. Det er derfor en god ide at spørge om data for dit samlede vindue med den aktuelle rude.

CE-mærkning

CE-mærkningen stiller krav om, at pudsesikringer har en vis minimumsstyrke. Vinduesproducenter kan endvidere deklarere indbrudssikring af vinduestyper i modstandsklasserne 1-6 efter standarderne EN 1627-30. For at deklarere vinduets modstandsklasser jf. standarderne skal vinduet være testet på et akkrediteret laboratorium.

Indbygning

Det er vigtigt, at vinduerne er indbygget iht. producentens monteringsanvisning, fx at de er understøttede og ordentligt fastgjort til muren, så de ikke nemt kan pilles ud eller brydes op. Søg evt. rådgivning hos en tømrer.

Pris

Ruder med hærdet eller lamineret glas er dyrere end standard 2-lagsruder. Laves specielle tiltag for at gøre vinduet indbrudshæmmende eller vælges børnesikringer, vil det med stor sandsynlighed også påvirke prisen. Det vil en pudsesikring derimod normalt ikke.