Dagslys

 

dvv_gode_grunde_02

Dagslyset justerer menneskets døgnrytme og hormonbalance. Vi har i Norden større risiko for vinterdepression pga. manglende dagslys. Derfor er vinduer, der giver masser af lys, vigtige for vores velvære.

Relevante spørgsmål

  • Hvor har jeg brug for solafskærmning af mine vinduer?
  • Hvor stor indflydelse har indbygning på daglyset?
  • Hvor stor en andel af vinduet er rude (glasandel)?
  • Hvor meget lys kommer gennem den valgte rude (LT-værdien)?

Mange gevinster ved dagslys

Døgnets gang justerer menneskets indre ur. Dagslyset påvirker vores døgnrytme, søvnkvalitet, temperatur og hormonbalance. Vi skal helst eksponeres for kraftigt lys i dagtimerne og helst sove i total mørke.

Lys skaber stemning. Blandt andet derfor tænker arkitekter lys ind i udformningen af en bygning. Mennesket drages af lyset, og derfor sker både aktiviteter og indretning ofte ud fra vinduernes placering.

Ud over den sundhedsmæssige gevinst findes også en energiøkonomisk gevinst ved dagslyset. Den energiøkonomiske gevinst opnås ved at orientere, placere og udforme vinduerne, så dagslyset kommer derhen, hvor der er behov for lys. Optimal placering og indretning i forhold til dagslyset kan således mindske behovet for at tænde lamper.

Et par grundregler

  • jo flere lag glas og belægninger, des mindre lys kommer der ind
  • højt placerede vinduer bringer lyset langt ind i rummet
  • i mørke rum giver dagslyset anledning til større kontraster end i lyse rum
  • stor kontrast i lysstyrke kan virke ubehageligt/give blænding
  • det bedste lys fås, hvis der er vinduer mod flere verdenshjørner
  • i dybe rum er det er svært at opnå et tilfredsstillende dagslys niveau uden brug af ovenlys eller andre foranstaltninger

Henvisninger

Lysviden
www.lysviden.dk

 

Nye eller renoverede vinduer?

Rammer, karme, poste og sprosser tager en del af rudearealet og dermed en del af det dagslys, der kan trænge ind i boligen. Udskiftning af dine gamle vinduer vil således kunne forbedre dagslyset i din bolig, men husk at tage hensyn til bygningens arkitektur.

Æstetik

Den ønskede effekt af dagslyset kan stride mod husets æstetik og konstruktion. Det kan derfor være en god ide at søge arkitektrådgivning ved store ændringer i vinduernes størrelse, udformning og placering.

Indeklima

Vinduernes størrelse og placering påvirker lyset og dermed stemningen. Ruder med lav LT-værdi kan fx give følelsen af at det er mørkt udenfor.

Energi

For hvert lag glas, lyset passerer, reduceres dagslysmængden (LT-værdien) med ca. 10 %. En 3-lagsrude vil således lukke mindre dagslys ind end en standard 2-lagsrude. Ved effektiv udnyttelse af dagslyset kan behovet for elektrisk lys reduceres og dermed medføre en el-besparelse. Overvej dog aktiv solafskærmning ved store vinduesarealer, da de ellers kan give anledning til overophedning.

CE-mærkning

CE-mærkningen kræver kun oplysninger om rudens LT-værdi, men det er vinduets LT-værdi, der reelt fortæller, hvor meget dagslys du får. Du kan selv finde den ved at gange rudens LT-værdi med vinduets glasandel. Jo højere LT-værdi, des mere dagslys.

Indbygning

Indbygningen har ret stor betydning for lysindfald. Hvis vinduet placeres i den yderste del af murhullet, kommer der mest muligt lys og solvarme ind, mens muren vil fungere som et udhæng ved et tilbagetrukket vindue. Et murhul med lyse flader vil reflektere lyset bedre og dermed lukke mere lys ind i boligen.

Pris

Ruder med jernfattigt glas har en bedre farvegengivelse og LT-værdi, men koster generelt mere end andre ruder.

Ruder

Da lyset kommer gennem ruden, har valg af rude stor betydning for omfanget og kvaliteten af det lys, du får ind i bygningen. Fx er rudens farvegengivelse afgørende for hvordan farver gengives - i gulligt lys kommer en rød bøf fx til at se grå ud. LT-værdien vil altid være mindre for vinduet end for ruden.