10 gode grunde til at skifte til nye, DVV-mærkede vinduer:

4. Genopret husets arkitektur

dvv_gode_grunde_04

Det er en skrøne, at nye vinduer kun passer til nye huse. Faktisk kan man i mange tilfælde rette op på fortidens synder med en tiltrængt vinduesudskiftning.

Mange ældre huse har på et tidspunkt fået skiftet vinduerne uden at der blev taget hensyn til arkitekturen. Det var især praksis under og lige efter energikrisen i 70’erne, hvor termovinduer uden poste og sprosser rask væk blev sat i gamle huse. Resultatet er ikke altid lige kønt, men det findes der heldigvis råd for.

Nye vinduer i klassisk design

Vinduer er vigtige for bygningers udtryk, og i Danmark har vi en varieret facadearkitektur med mange forskellige vinduestyper i en række forskellige farver og designs.

Eftersom nybyg kun udgør omkring en procent af den samlede bygningsmasse, fremstiller de virksomheder, som er tilsluttet den danske certificeringsordning for facadevinduer, DVV, både vinduer til nye, ældre og meget gamle huse. Hvad enten der er tale om en patriciervilla, en murmestervilla, en københavnerkarré eller et 70’er parcelhus, findes der en vinduesløsning i husets ånd, som samtidig lever op til nutidens strenge krav til energieffektivitet. For eksempel med sprosser – ægte kitfalsede i koblede vinduesrammer eller såkaldte energisprosser, der er klæbet på ruden. Selv det umbragrønne enkeltfags vindue fra 70’erne kan fremstilles efter moderne standarder.

På mange vinduesproducenters hjemmeside kan man uploade et billede af huset, og virtuelt ”skifte vinduer”, hvis man er i tvivl om, hvilken vinduesløsning og eventuelt farve, der klæder huset.

Kernetræ eller nye materialer efter gamle dyder

For 100 år siden blev de fleste vinduer fremstillet af kernetræ, der, som navnet antyder, er kernen af træstammen, hvor det mest fugtstabile træ findes. Det samme gør de DVV-certificerede vinduesproducenter i dag, når de fremstiller trævinduer. Her er det nemlig et krav, at der anvendes minimum 90 procents kernetræ i træelementerne.

Men danskerne har også taget de nye materialer og kombinationer til sig, som for eksempel træ/alu-vinduer, plastvinduer eller aluminiumsvinduer, som blandt andet kan anvendes hvor der stilles særlige krav til hygiejne og vedligeholdelse. Også disse typer af vinduer fremstilles med det samme udseende som dengang.

Med andre ord er begrænsningerne få og mulighederne uendelige, hvis vinduerne trænger til en udskiftning eller huset til en arkitektonisk genopretning.

Download som PDF.

Kort om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

Gå til VinduesIndustriens hjemmeside