10 gode grunde til at skifte til nye, DVV-mærkede vinduer:

6. Hold støjen ud med nye vinduer

6_Hold_stoejen_ude_med_nye_vinduer

Over 100.000 boliger i Danmark er belastet af så kraftig støj, at det er sundhedsskadeligt for beboerne. Nye vinduer kan reducere støjens indtrængen i boligen, og for de meget støjplagede findes der særlige løsninger.

Det behøver ikke kun være for energiregningens skyld, at man skifter de gamle vinduer ud med nye. Hvis en bolig er støjplaget, kan nye vinduer med støjreducerende egenskaber give et løft til komforten i boligen.

Nye vinduer isolerer bedre mod støj

De fleste vil mærke en forbedring på støjniveauet alene ved at skifte de gamle vinduer ud med nye, DVV-mærkede vinduer.

Den ambitiøse og intensive produktudvikling, som vinduesproducenterne bag den danske branchestandard DVV har foretaget indenfor de seneste mere end10 år, har nemlig ikke kun betydning for hvor meget varme, vinduerne slipper ud, men også for, hvor meget lyd, der kommer ind. Det skyldes, at flere tætningsplaner og flere glaslag i ruderne, som det for eksempel er tilfældet med energivinduer, også er med til at holde støjen ude.

Særlige støjreducerende løsninger er bedst

Til boliger, som ligger på særligt støjplagede adresser, findes der yderligere muligheder for at mindske støjens indtrængen. Her bør man spørge leverandøren om særligt støjreducerende vinduesløsninger.

Blandt andet vil en særlig støjrude med tre lag glas i forskellig tykkelse virke mere støjreducerende end en almindelig trelagsrude. På samme måde giver et ekstra tætningsplan også bedre lydisolering.

For ældre ejendomme med klassiske trævinduer kan forsatsvinduer være en løsning, som ikke ændrer på ejendommens udtryk, men forbedrer lydforholdene inden døre.

Der findes med andre ord ikke én, men flere forskellige løsninger for at reducere støjen ved hjælp af vinduerne. Både i forhold til de elementer, vinduerne består af, men også i forhold til det design og den arkitektur, som vinduerne skal passe til.

Download som PDF.

Kort om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

Gå til VinduesIndustriens hjemmeside