10 gode grunde til at skifte til nye, DVV-mærkede vinduer:

1. Få et bedre indeklima

dvv_gode_grunde_01

Er der trækgener og kuldenedfald fra vinduerne, så boligens areal tæt ved vinduerne er svært at udnytte? Så kan nye vinduer gøre en forskel.

Det er ikke kun for udseendets eller pengenes skyld, det kan være en god idé at skifte vinduer. Også komforten og indeklimaet vil i mange tilfælde få et løft, hvis man vælger DVV-mærkede vinduer og yderdøre.

Produktudvikling med høje ambitioner

Et højt ambitionsniveau i vinduesbranchen sammen med forbrugerønsker og skærpede krav fra myndighederne har ført til, at nye DVV-mærkede vinduer er i en liga for sig.

I dag fremstilles der DVV-mærkede vinduer med 3-lags ruder og helt op til 3 tætninger i karm og ramme. Flere af vinduessystemerne har samtidig et energimærke A, som dokumenterer, at vinduet lever op til de krav i bygningsreglementet, der trådte i kraft pr. februar 2021. De skærpede energikrav har medført, at der i DVV-mærkede vinduer udelukkende anvendes ruder med varme kanter, der fjerner den irriterende kondens langs rudekanten og såkaldte energisprosser, som helt eliminerer vinduets kuldebroer.

Det betyder, at arealet omkring vinduerne bedre kan benyttes hele året og at temperaturforskellene i boligen ikke vil opleves så markant som førhen.

Ikke tidssvarende bare at skifte ruden

Jo ældre et vindue er, desto større er sandsynligheden for at karmen og rammen er blevet piv-utæt. Samtidig har ældre ruder en lav overfladetemperatur og en uhensigtsmæssig kuldebro i kanterne. Tilsammen gør det, at man vil opleve gener i form af træk og kuldenedfald i nærheden af vinduerne, når temperaturen daler udenfor.

Da nye 3-lags lavenergiruder er betydelig tungere end gamle termoruder, er de gamle rammer og hængsler uegnede til at bære ruderne. Det gør det til en umulig opgave at opgradere et gammelt vindue til et moderne energivindue blot ved at skifte ruden. Derfor vil de fleste desværre opleve, at en renovering af de eksisterende vinduer med en moderne, 3-lags energirude i praksis ikke er mulig – eller økonomisk rentabel. I fredede og bevaringsværdige bygninger kan en forsatsløsning energimæssigt være en rentabel løsning. Til gengæld stiller det ekstra høje krav til udluftning af boligen.

Heldigvis findes der i dag et væld af vinduessystemer, der både lever op til de moderne energimæssige krav, og som samtidig matcher den mangfoldige danske facadearkitektur.

Indeklimaet forbedres

De fleste boliger vil blive markant tættere med nye vinduer. Derfor bør man sørge for, at der fortsat er et tilstrækkeligt luftskifte i boligen som krævet i bygningsreglementet. Det kan for eksempel gøres ved at etablere ventiler i facaden og ved at et antal vinduer på alle sider af boligen kan lukkes op, så der kan skabes krydsventilation eller ”chokventilation”, hvis boligen skal nedkøles hurtigt. Ventilationsriste i vinduets rammer er normalt ikke en optimal løsning, idet de kan give træk, når det blæser, og samtidig skabe en unødvendig kuldebro ved vinduet.

Download som PDF

Kort om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

Gå til VinduesIndustriens hjemmeside