Æstetik

 

Vinduer er vigtige for bygningers udtryk. Et æstetisk godt valg af vinduer styrker bygningens karaktertræk. Omvendt kan et æstetisk skævt valg af vinduer nærmest vælte hele bygningens arkitektur.

Relevante spørgsmål

  • Kan vinduerne udformes, så de passer til stilen i mit hus?
  • Kan jeg få sprosser, der stilmæssigt passer til vinduerne i mit hus?
  • Kan sprosserne fås som energisprosser, så energitabet mindskes mest muligt?
  • Skal der betales merpris, hvis jeg ønsker en speciel farve/overflade?
  • Bør vinduet have poste eller sprosser? Og bør der være flere vinduer i samme murhul?
  • Hvordan kan mit vindue optimeres energimæssigt, uden at det påvirker bygningens karaktertræk negativt?

Vinduer kaldes også for bygningernes øjne. De kan ligesom hos mennesker fortælle en masse om karaktertræk – og som med øjne kigger man både ud af dem og ind i dem. I modsætning til øjne kan man imidlertid skifte vinduer ud, hvis de ikke passer til huset, eller hvis de er for nedslidte til at kunne renoveres.

Når du vil skifte vinduer, er det som udgangspunkt en god idé at kigge på, hvilke vinduer bygningen oprindeligt er opført med. Ved at kende hustypen og arkitekturen kan du føre bygningens karaktertræk videre, også fx ved tilbygninger eller etablering af nye murhuller til vinduer (fx ved ønsket om større vinduer). Det er vigtigt for bygningens karakter, at du er konsekvent i dine valg.

Vinduernes placering og størrelse har stor betydning både inde og ude. Store vinduesarealer får væggene til at virke mindre massive, mens små vinduer har den modsatte effekt. Højt placerede vinduer trækker dagslys langt ind i rummet, mens vinduer, som går helt ned til gulvet, skaber en mere direkte forbindelse mellem inde og ude. Det hele er med til at give bygningen sit udtryk.

Hvis du af den ene eller den anden årsag ønsker vinduer, der ikke er af samme type og format som bygningens oprindelige, anbefales det at søge fagbistand, fx hos en arkitekt. Vinduer, som ikke harmonerer husets arkitektur, kan forringe husets værdi i en evt. salgssituation.

 

Billederne illustrerer hvordan forskellige vinduesvalg påvirker den “samme” bygning – farvevalg, poste, sprosser, tilbygning med nye vinduesdimensioner etc.

Nye eller renoverede vinduer?

En beslutning om bevaring eller udskiftning bør baseres på æstetiske og funktionelle krav.

Brugervenlighed

Hvis vinduerne placeres dybt i murhullet, kan det give begrænsninger i valg af åbnefunktioner (primært problematisk i forbindelse med sidehængte og topvendevinduer). På den anden side kan en dyb indbygning yde ekstra sikkerhed i forhold til vejr og vind.

Indeklima

Hvis bygningens oprindelige arkitektur er med meget store faste partier, og du ønsker at forbedre indeklimaet med flere oplukkelige vinduer, kan du være nødt til at gå på kompromis med æstetikken, da oplukkelige vinduer ikke kan laves så store som faste.

Dagslys

Der er i Norden tradition for et let og enkelt design, som giver en god udnyttelse af dagslyset. Mørke farver på vinduets indvendige side giver en markant ramme om udsigten, men laver samtidig stor kontrast til dagslyset.

Energi

Tag udgangspunkt i den æstetisk bedste løsning, og få derefter hjælp af en fagmand til at optimere løsningen energimæssigt. Poste og sprosser påvirker vinduets energidata. Hvordan og hvor meget anhænger af vinduets konstruktion.

Levetid

Hvis ruden har udtjent sin levetid, kan det også være en anledning til at foretage en æstetisk opgradering af vinduet.

Indbygning

Der er i Norden tradition for at indbygge vinduet så langt ude i murhullet, at det næsten flugter med den ydre facade. Det giver bygningen et let udtryk, hvorimod tilbagetrukne vinduer understreger bygningens tyngde.

Pris

Vinduer med poste og sprosser er dyrere end vinduer med én stor rude. Men den æstetisk bedste løsning vil ofte være en god investering, da de rette vinduer øger husets værdi. Valg af særlige farver eller specielle ruder - fx jernfattigt glas - må forventes at have indflydelse på prisen.

Ruder

Rudernes kemiske sammensætning har bl.a. betydning for farvegengivelse. Jernfattigt glas er det klareste glas på markedet og dermed det, der har den bedste farvegengivelse.