Tekniske bestemmelser

dvv_produktion_01

De Tekniske Bestemmelser for DVV er det regelsæt, som de DVV-certificerede vinduesproducenter fremstiller deres vinduer og yderdøre efter. Regelsættet er et omfattende kvalitetskatalog, som er udarbejdet af eksperter fra VinduesIndustrien, glasbranchen, Teknologisk Institut m.fl.

Reglerne vedligeholdes af et Teknisk Udvalg under brancheforeningen VinduesIndustrien, hvor også eksterne eksperter er repræsenteret, ligesom det er muligt for andre interessenter at komme med forslag til udbygning af regelsættet.

Tekniske bestemmelser