Miljø

 

dvv_gode_grunde_03

Hverdagens valg påvirker miljøet. Som regel er det ikke kun nu og her, påvirkningen sker. Valgene vil ofte få konsekvenser for vores børn og børnebørn også.

Relevante spørgsmål

  • Er et miljørigtigt vindue dyrere?
  • Hvordan skal vinduet bortskaffes efter endt levetid?
  • Findes der en miljødeklaration på vinduet (fx MVD, LCA eller lign.)?
  • Hvad vejer mit vindue, og kan rammen pilles af under indbygning (anbefales/frarådes det)?

Miljø forbinder de fleste mennesker med vores forhold til naturen. Det vil blandt andet sige begreber som plantedække, luftforurening, vandmiljø og ikke mindst klimaforandringer.

Der er udarbejdet en række værktøjer, som producenter og du som forbruger kan bruge til at vurdere vinduets miljøpåvirkning. Med dem er det muligt at lave en vurdering af hele vinduets livscyklus. Livscyklussen omfatter udvinding af råstoffer, produktionsforløbet,
transport til kunden, brugsfasen og endelig bortskaffelsen, når vinduet kasseres.

Der findes flere forskellige metoder til at vurdere et vindues miljøpåvirkning.
I Danmark er de mest udbredte LCA (livscyklusvurdering) og en tilhørende miljøvaredeklaration(EPD).

I forbindelse med arbejdsmiljø er det især tunge løft ved håndtering, der bør være fokus på. Det gælder både under fremstilling af vinduet og ved håndteringen på byggepladsen. Det er vigtigt, at vinduet ikke vejer mere end højst nødvendigt, og her spiller valget af rude en stor rolle.

Indeklima

For at sikre levetiden af vinduet bruges forskellige metoder til overfladebehandling. Nogle overfladebehandlinger medfører en afgivelse af kemiske stoffer til indeklimaet. Ved nye vinduer vil transporttiden fra fabrikken dog ofte sikre, at alle stoffer er afgasset, inden du får vinduet.

Energi

At et vindue er produceret af bæredygtige råvarer og leveret til kunden med bæredygtig transport, betyder ikke, at vinduet er bæredygtigt i brug. Brugsfasen er en meget afgørende faktor for vinduets samlede miljøbelastning, men samtidig en faktor, der er svær at medregne i en livscyklusvurdering. Det skyldes, at miljøbelastningen i brugsfasen er en kombination af bl.a. vinduets energidata og indbygning, men også af din adfærd.

Levetid

Vinduets levetid påvirker miljøvurderingen af produktet. Livscyklusvurderingen beregnes typisk over en årrække, fx 40 år. Hvis levetiden kun er 20 år, betyder det, at miljøbelastningen bliver ekstra høj, da vinduet skal udskiftes i løbet af den satte levetid på 40 år.

CE-mærkning

I forbindelse med CE-mærkning af vinduer og døre vil det blive pålagt producenterne at deklarere, hvis der afgives farlige stoffer fra vinduet i forbindelse med brug (afgasning).