10 gode grunde til at skifte til nye, DVV-mærkede vinduer:

8. Skift vinduer for pengenes skyld

dvv_gode_grunde_08

En komplet vinduesudskiftning er en pæn udskrivning for de fleste boligejere. Heldigvis er der både penge sparet og formentlig også tjent ved at gøre det.

Når en boligejer overvejer at skifte vinduer og yderdøre i sin bolig, er det en god idé at finde en lommeregner frem. Der er nemlig flere økonomiske aspekter ved en vinduesudskiftning end bare prisen på de nye vinduer. Blandt andet bliver energiforbruget lavere, og der er samtidig forskellige muligheder for tilskud og skattefradrag. Det er også meget sandsynligt, at boligens energimærke vil blive forbedret med nye vinduer, hvilket ofte påvirker en fremtidig salgspris. Alle disse forhold er samtidig noget, der gør nye vinduer til et attraktivt element i forhandlinger med banken eller realkreditinstituttet om en låneomlægning.

Energiregningen bliver lavere

I et samarbejde med myndighederne har vinduesbranchen indenfor de seneste mere end ti år strammet kravene til nye vinduers energieffektivitet med 75 procent i forhold minimumskravene til facadevinduer i 2009. Siden 1. februar 2021 er det et lovkrav, at vinduer skal leve op til en energiperformance svarende til energimærke A, hvor vinduerne lukker mindst lige så meget gratis solvarme ind, som der slipper ud igen. Det betyder, at de fleste boligejere vil kunne spare adskillige tusinde kroner om året på varmeregningen, hvis de skifter de gamle vinduer ud med nye, DVV-mærkede vinduer.

På hjemmesiden www.energivinduer.dk kan man ved at indtaste boligens størrelse, opvarmningsform og vinduernes alder få en beregning af, hvor stor besparelsen kan være.

Boligens salgsværdi bliver højere

Tilbagebetalingstiden på nye vinduer er lang, hvis man måler alene på energibesparelser. Til gengæld stiger boligens salgsværdi ifølge opgørelser med op til 100 procent af den samlede investering i nye vinduer, ligesom de løbende udgifter til vedligeholdelse kan falde, da nye vinduer i de fleste tilfælde ikke kræver lige så meget vedligeholdelse som gamle.

En del af forklaringen er, at et hus med nye, energimærkede vinduer i reglen vil opnå et bedre energimærke, når det skal sælges. Og et godt energimærke er med til at presse prisen op og liggetiden ned, når huset kommer på markedet.

På samme måde betyder det, at hvis boligejeren skal låne penge til vinduesudskiftningen i banken, kan boligen vurderes højere – og måske kan vinduesudskiftningen dermed indgå i en samlet låneomlægning. I sidste ende kan vinduesudskiftningen måske klares med en beskeden stigning i afdraget på boligens lån.

Muligheder for tilskud

Også muligheden for tilskud og fradrag bør være en del af de økonomiske overvejelser i forbindelse med en vinduesudskiftning. For eksempel giver flere energiselskaber tilskud til nye vinduer, hvis man kan spare på energien ved at skifte. Også Bygningspuljen, som er en tilskudspulje under Energistyrelsen, har afsat midler til vinduesudskiftninger i private boliger med energimærke E, F eller G. Det kræver dog lidt papirarbejde at få samlet og indsendt de rigtige oplysninger, og kravene til vinduerne er endnu skrappere end kravene i Bygningsreglementet, så der er en risiko for at “skyde gråspurve med kanoner”. Kan man af forskellige årsager ikke få tilskud via Bygningspuljen, behøver man dog ikke fortvivle. Som tidligere nævnt er nye vinduer i energiklasse A i forvejen i energiøkonomisk verdensklasse, så de økonomiske fordele ved vinduesudskiftningen kan med andre ord være større end først antaget – ikke mindst de svingende energipriser taget i betragtning

Download som PDF.

Kort om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

Gå til VinduesIndustriens hjemmeside