Certificerede rudeproducenter

25 virksomheder

  • Virksomhed
    Dato
    Certifikat

Listens indhold

På denne liste er opført rudeproducenter, der er omfattet af DVV garantien, og hvis produkter er certificeret efter EN1279 gennem en af de certificeringsordninger for ruder, som VinduesIndustrien anerkender.

Anerkendte certificeringsordninger

  1. IFT Rosenheim IGU Scheme – conformity with EN1279
  2. Company certification program – assessment of product conformity with EN1279
  3. Swedish P-mark scheme
  4. TÜV Rheinland Scheme – conformity with EN1279
  5. GTC – EN1279

Krav til virksomhederne

Udover tilslutning til en anerkendt certificeringsordning for ruder, er det jf DVV-ordningen for nye vinduer og døre også fortsat et krav, at rudeleverandører er tilsluttet DVV-garantien for nye vinduer og døre og underskriver Bilag 21 – garantierklæring, herunder at rudernes termiske egenskaber er mærket i rudernes afstandsskinner samt at kvaliteten af ruderne overholder Bilag 20 om tilladelige visuelle kvalitetsafvigelser i glas og ruder.