Nye eller renoverede vinduer?

 

Dårlige vinduer kan være kilde til dårligt indeklima samt belaste varmeregningen unødigt. Men om en renovering vil være tilstrækkeligt, kan være svært at vurdere.

Relevante spørgsmål

  • Hvordan har de oprindelige vinduer i min bolig set ud (spørg evt. på Teknisk Forvaltning, hvis du ikke selv ligger inde med tegninger eller billeder)?
  • Er forsatsrammer en god løsning for mig?
  • Er bygningen bevaringsværdig, eller ligger den i et område, hvor der er restriktioner i forhold til størrelse, materialer og farve?
  • Hvad er den skønnede levetid af mit renoverede vindue (kan renovering betale sig frem for at købe nye vinduer)?

En renovering kan fx bestå i at montere en forsatsramme på det eksisterende vindue, udbedre skader på karm og ramme og give dem en ny gang maling, udskifte beslag, tætningslister, kitfals, glaslister eller måske skifte ruden.

Men i nogle tilfælde er en renovering ikke tilstrækkelig, og så må man investere i helt nye vinduer. Oftest sker det, fordi de gamle vinduer er nedbrudte og for dyre at renovere, fordi de ikke lever op til de ønskede funktionskrav, eller fordi de ikke passer til husets arkitektur.

Hvis det er nødvendigt at udskifte de originale vinduer i et bevaringsværdigt eller ældre byggeri, bør det gøres med stor omhu og stor respekt for bygningens originale arkitektur.

Undersøg ved kommunen, om du bor i et område, hvor der er restriktioner i forhold til vinduesudskiftning som størrelse, materialevalg og farvevalg. Det vil ofte fremgå af en lokalplan for det pågældende område af byen.

For at finde ud af om du skal købe nye vinduer eller renovere de gamle, skal du først gøre dig klart, hvilke krav/behov du har. Så vil det være nemmere for dig sammen med en fagmand at vurdere, om et nyt vindue eller en renovering af det eksisterende er den bedste løsning for dig.

Henvisninger

Læs eventuelt bogen:
Vinduer – bevaring eller udskiftning?
af Kell Elgstrøm og Susanne Svendsen, 1999
ISBN 87-90556-01-1

 

Brugervenlighed

Nogle vinduer giver mulighed for at montere forsatsrammer. En forsatsramme mindsker både varmeregningen og evt. trækgener. Men det bliver lidt mere besværligt at pudse og åbne vinduet. Indadgående vinduer kan normalt ikke påmonteres en forsatsramme.

Æstetik

En udskiftning af de originale vinduer i bevaringsværdige eller ældre bygninger bør gøres med stor omhu og respekt for bygningens originale facadearkitektur. Er vinduesarkitekturen ikke original, kan en vinduesudskiftning være en lejlighed til at bringe den originale facadearkitektur tilbage til boligen. Vær særligt opmærksom på bredden af evt. sprosser.

Indeklima

Nye eller renoverede vinduer giver boligen en ekstra tæthed, og du bør derfor være ekstra opmærksom på at lufte ud regelmæssigt for at opretholde et sundt indeklima. Vurder, om den valgte renovering vil medføre, at udluftning i praksis bliver for besværlig, fx ved forsatsrammer. Er det tilfældet, bør løsningen genovervejes, så udluftningen kan ske på anden vis.

Dagslys

Undersøg, om den valgte løsning giver samme mængde dagslys som den eksisterende. Hvis ikke, kan det få betydning for såvel indeklima som elregning. Er der mulighed for at udvide rudearealet, uden at gå på kompromis med husets arkitektur, vil mængden af dagslys indenfor øges (søg evt. rådgivning).

Energi

Renovering af gamle vinduer ved montering af en forsatsramme evt. med en energirude er ofte energimæssigt en lige så god løsning som nye vinduer, men det er mindre brugervenligt. Vær opmærksom på, at bygningsreglementets energibestemmelser skal overholdes.

Støj

En eftermonteret forsatsramme giver ofte en særdeles god lydisolering. Koblede vinduer har også positiv indvirkning på lydisoleringen. Spørg din rådgiver, om du kan få en positiv effekt af at vælge en særlig rude, da også ruden har indvirkning på vinduets støjreduktion.

Indbrudssikring / personsikkerhed

Hvis dit vindue alligevel skal renoveres, kan du samtidig forbedre sikkerheden ved at indbygge forskellige anordninger og/eller udskifte ruden og dens montering.

Levetid

Overvej, om renovering af vinduet står mål med den forventede efterfølgende levetid, da den tekniske levetid ofte er kortere end den faktiske.

Indbygning

Hvis dit vindue alligevel skal renoveres, kan det være en god ide samtidig at renovere fugerne, så de bringes op til dagens standard.

Pris

Få altid et skriftligt tilbud på en vinduesrenovering, og sammenlign det evt. med et tilbud på en udskiftning (inklusiv indbygning, hvis du ikke selv står for den del). En sammenligning bør også omfatte forventede levetid og vedligeholdelse, samt hvordan du er sikret i forhold til kvalitet og garanti.