DVV-garantien

Garantiordningens formål er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger, der køber de DVV-mærkede vinduer og yderdøre. Garantien gælder køb af elementer til forbrugerens private bolig, det være sig èn- eller to-familieboliger, ejerlejligheder, andelsboliger eller sommerhuse. Reklamationsbehandling skal foretages via et godkendt ankenævn som fx Byggeriets Ankenævn.

Du kan læse Garantibestemmelserne for DVV-garantien her.