Certifikater

dvv_produktion_07

Sporbarhed

Sporbarheden fra et element til en certificeret virksomhed sikres med et synligt placeret “DVV” mærkat for vinduer eller yderdøre, og et “DRV” eller ”DS Cert” i ruders afstandsskinner.

Det tilhørende certifikatnummer hedder fx “123-P” for vinduer og yderdøre, samt fx ”127-G” for ruder.

Historik for gældende og udgåede certifikater

Materialedata

Materialers varmetekniske egenskaber er normsat i EN 10077.

For at sikre ensartet materialedata anvendt i U-værdisberegninger for vinduer og døre er der lavet følgende materialelister, som løbende opdateres.

Nyudviklede vinduesmaterialer skal fremgå af DVV Materialelisten.

Certificerede producenter

 

  • Vinduer og yderdøre Ordningen startede 1. august 2011
  • Ruder DRV-Ordningen startede 1. juli 2013. Pr. 31. marts 2020 bortfaldt den, og blev erstattet af en række certificeringsordninger, som alle lever op til kravene i den europæiske standard EN1279.
  • Lamineret og fingerskarret træ Ordningen startede juli 2015