Certifikater

dvv_produktion_07

Sporbarhed

Sporbarheden fra et element til en certificeret virksomhed sikres med et synligt placeret “DVV” mærkat i vinduets fals. Det tilhørende certifikatnummer hedder fx “123-P”.

I rudernes afstandsskinner er rudens energidata som minimum markeret.

Historik for gældende og udgåede certifikater

Materialedata

Materialers varmetekniske egenskaber er normsat i EN 10077.

For at sikre ensartet materialedata anvendt i U-værdiberegninger for vinduer og døre er der lavet følgende materialelister, som løbende opdateres.

Materialeliste (PDF)

Nyudviklede vinduesmaterialer skal fremgå af DVV Materialelisten.

Certificerede producenter

 

  • Vinduer og yderdøre Ordningen startede 1. august 2011
  • Ruder DRV-Ordningen startede 1. juli 2013. Pr. 31. marts 2020 bortfaldt den, og blev erstattet af en række certificeringsordninger, som alle lever op til kravene i den europæiske standard EN1279.
  • Lamineret og fingerskarret træ Ordningen startede juli 2015