Publikationer

Denne side indeholder en række publikationer og vejledninger som relaterer sig til henholdsvis vinduer og ruder.

dvv_produktion_04

Vejledninger vinduer og døre

Quickguide – Vinduer i forhold til BR18

VinduesIndustriens hæfte ”Quickguide – vinduer” behandler udelukkende vinduer og yderdøre i forhold til BR18. Hæftet hed tidligere “Krav og Konsekvenser”.

Quickguide – vinduer 11 – Læsevenlig

Quickguide – vinduer 11 – Printvenlig

Quickguide – vinduer 11 – bladre-pdf

Håndværker- og Brugervejledninger

Er kun gyldig for medlemmer af VinduesIndustrien.
Gældende danske udgaver, Version 0619:

Leverandørbrugsanvisning

Manuel håndtering af døre kan både medføre risiko for ulykker og sundhedsskadelige belastninger.
Denne vejledning gennemgår kort den nødvendige planlægning og brug af løftegrej i forbindelse med transport og montage af døre fx: massive døre, branddøre, ståldøre, skydedøre og dobbeltdøre.

Se materialet her

Leverandørbrugsanvisning

Denne leverandørbrugsanvisning gælder for håndtering af vinduerog døre.
Formålet med brugsanvisningen er at beskrive, hvordan arbejdet med vinduer og døre kan ske sikkerheds- ogsundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Anvisning for håndtering af vinduer og glasfacader

Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer

Virksomheder certificeret efter De Tekniske Bestemmelser for DVV udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald…

Forventet udfald

Klagevejledning for privatforbrugere

Udgangspunktet for enhver reklamationsbehandling er at produktet er fejlbehæftet og ikke overholder kvalitetsnormen”Tekniske Bestemmelser for DVV”, og at forholdet skyldes vinduesproducenten.

Klagevejledning for vinduer

Materialeliste

Termiske egenskaber for materialer brugt i vinduessystemer.

Se de oplyste varmeledningsevner her.

Materialeliste

dvv_produktion_03

Vejledninger ruder

Monteringsanvisning for ruder

Termoruder skal monteres med monteringsklodser.
Klodserne har til opgave at bære og fiksere ruden, at regulere afstanden til fals og at afstive rammen.

Bilag 19: Monteringsanvisning for ruder

Kvalitetsafvigelser i termoruder

Da den europæiske standard for fremstilling af termorude EN 1279-1 ikke har fastsat regler for bedømmelse af kvalitetsafvigelser i termoruder, er de efterfølgende krav og undtagelser gældende for rudeproducenter, der leverer ruder til DVV-certificerede vinduesproducenter…

Bilag 20: Kvalitetsafvigelser i termoruder

Termisk brud i glas

Termiske spændinger i glas opstår ved en uensartet varmepåvirkning af glasset og sker typisk efter at elementerne er indbygget, og skyldes forhold som vinduesproducenten ingen indflydelse har på…

Faktaark: Termisk brud i glas (1018)

Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen

Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid…

Faktaark: Håndtering og opbevaring

Vinduer og døre Ruder