Levetid

 

dvv_gode_grunde_09

Når der investeres i nye vinduer forventes det, at de holder længe. Det gør de også. Men hvor længe afhænger af, hvordan de bruges, og hvordan de vedligeholdes.

Relevante spørgsmål

  • Hvor længe kan jeg forvente at vinduet holder, ved den forskrevne vedligeholdelse?
  • Hvad er den forventede totalomkostning over fx 30 år (investeringspris inkl. omkostninger til vedligehold og udskiftning af sliddele)?
  • Er det en afprøvet og godkendt vindueskonstruktion, der har bevist sin egnethed til det danske klima?
  • Hvordan skal vinduet vedligeholdes og hvor ofte?

Levetiden for vinduer kan være vanskelig at fastsætte præcist. Som udgangspunkt, og under forudsætning af regelmæssig vedligeholdelse, bør det dog kunne forventes, at et nyere vindue i det danske klima holder i 30-50 år.

Vinduets tekniske levetid er oftest betydeligt kortere end den mulige levetid. Udviklingen af nye vinduestyper, mulighed for bedre og mere tidssvarende egenskaber eller ændrede brugerbehov, er væsentlige årsager til, at vinduerne ofte bliver udskiftet tidligere. Æstetiske hensyn kan ligeledes føre til udskiftning af vinduet før endt levetid.

Vinduers levetid er bl.a. afhængig af konstruktion og materialevalg samt regelmæssig vedligeholdelse, indbygning, geografisk placering og orientering i forhold til verdenshjørnerne.

Alene i Norden kan der være store forskelle på, hvad der er nødvendigt for at sikre vinduer en tilstrækkelig lang levetid. Det danske klima med mange frost-/tø-perioder, blæst med havgus og megen slagregn stiller store krav til vinduets konstruktion og materialer.

En vinduesproducents garantiperiode kan ikke sidestilles med produktets levetid. Fejl og mangler ved et nyt vindue viser sig oftest i vinduets første leveår. Derfor bør du ved investering i nye vinduer også være opmærksom på, om producenten er omfattet af en garantiordning. En sådan tilslutning viser, at producenten står inde for produktets kvalitet og finish.

Henvisninger

www.levetider.dk

 

Nye eller renoverede vinduer?

Spørg altid fagfolk til råds, når det skal vurderes, om vinduerne med fordel kan renoveres, eller om de bør udskiftes. Der er flere rådgivere, arkitekter og organisationer i Danmark, som giver gode råd og vejledning. Hvis du vælger at renovere, er det en god ide også at renovere eller udskifte fugen.

Brugervenlighed

Gentagen forkert eller uhensigtsmæssig brug af vinduet vil påvirke levetiden, også selvom der til en vis grad er taget højde for det i produktet.

Indeklima

Nedslidte vinduer og vinduer, der ikke er tilstrækkeligt vedligeholdte, kan give anledning til forringet indeklima, fx trækgener.

Energi

Vinduers tæthed bør kontrolleres hvert 1-2 år. At tætningslisterne fungerer efter hensigten, har afgørende betydning for en tilstrækkelig tæthed. Utætte vinduer koster både på varmeregningen og indeklimaet. Tætningslisterne skal altid kunne udskiftes.

Indbrudssikring / personsikkerhed

Nedslidte eller misligholdte vinduer yder mindre sikkerhed end nye eller vedligeholdte vinduer. De er generelt nemmere at bryde op, og der er større risiko for, at fx en pudsesikring ikke længere virker efter hensigten.

CE-mærkning

CE-mærkningen kræver, at producenten stiller bl.a. bruger- og vedligeholdelsesvejledning til rådighed.

Mærkningsordninger

Der findes ingen mærkningsordninger for vinduer, der omfatter alle forhold og garanterer en levetid på 30-50 år. Er vinduet imidlertid kvalitetsmærket, overholder det som minimum de krav, der stilles i ordningen. Pt. er DVV det eneste danske kvalitetsmærke for vinduer.

Indbygning

En korrekt indbygning er en forudsætning for en lang levetid af vinduet. Er vinduet fx ikke rigtig understøttet, kan det medføre et uhensigtsmæssigt slid, der er med til at nedbryde det. Se producentens monteringsvejledning, eller søg evt. rådgivning hos en tømrer.

Pris

Pris, kvalitet og levetid er som ved andre produkter ofte tæt forbundne. En prissammenligning af nye produkter eller af en udskiftning kontra en renovering bør derfor foretages ud fra en helhedsvurdering, hvor levetid, vedligeholdelse, reparationsmulighed, energiforbrug og æstetik indgår. I forbindelse med køb af nye vinduer bør man altid undersøge, hvilke kvalitets- og garantiordninger producenten er tilsluttet.