Indeklima

 

dvv_gode_grunde_01

Indeklimaet i danske boliger er historisk dårligt, på trods af at mange opholder sig indendørs 90 % af tiden. Et godt indeklima kan hjælpes på vej af de rette vinduer. Har du styr på dit indeklima?

Relevante spørgsmål

  • Hvordan kan jeg undgå fugt på indersiden af mine vinduer?
  • Kan udeluftventiler anbefales i min situation (hvad er luftgennemstrømningen i min udeluftventil)?
  • Kan jeg nå grebet i fx højtplacerede vinduer, eller må jeg droppe udluftningen?
  • Kan vinduet åbnes og hvor meget?
  • Kan vinduet stå i ventilationsstilling?

Dårligt indeklima øger risikoen for at få kræft, hjertekarsygdomme og infektionssygdomme. Det kan også medføre allergiske reaktioner og forårsage en række mindre alvorlige tilstande, som hovedpine eller luftvejs- og øjenirritationer.

Boliger gøres mere og mere tætte. Det betyder færre trækgener og nemmere opvarmning, men det betyder også, at vi indånder den samme stillestående luft, hvis vi ikke husker at lufte ud. Udluftning og ventilation er vigtigt for at få et godt indeklima. Astma- og allergiforbundet anbefaler således udluftning med gennemtræk tre gange dagligt i 5-10 minutter. Desuden anbefales det at begrænse fugtgivende aktiviteter.

Bygninger i det danske klima suger fugt i løbet af sommeren. Fugten skal opvarmes og udluftes væk om efteråret og vinteren for at undgå kondensgener og risiko for fugtproblemer. Om vinteren anbefales det at opvarme alle rum til ca. 20° C.

Et tegn på dårligt indeklima kan være indvendig kondens på ruden. Kondens på ruden er som sådan ikke farligt, men det er et tegn på, at der er for meget fugt i luften, for ringe luftcirkulation ved vinduet, for lavt luftskifte i boligen, eller at der er et vindue med for lav overfladetemperatur.

Udeluftventiler i vinduerne kan understøtte, men ikke erstatte den daglige udluftning. Ulempen ved udeluftventiler kan være trækgener. En anden mulighed er mekanisk ventilation. Men her vil manglende filterudskiftning, vedligeholdelse og rensning af rør kunne medføre en væsentlig luftforurening og reduceret ventilationsmængde.

Facts om Indeklima

  • Den relative luftfugtighed bør holdes under 45% i 1-2 mdr. i fyringssæsonen for at reducere væksten af husstøvmider.
  • Den relative luftfugtighed kan variere i det samme rum, afhængigt af bl.a. luftcirkulation og luftskifte.
  • Godt indeklima handler i høj grad om at tænke sig om og følge nogle simple råd.

Nye eller renoverede vinduer?

Et nedslidt eller utidssvarende vindue kan forårsage træk og fugt og således have betydning for dit indeklima. Hvis en energirenovering er opnået ved hjælp af forsatsramme, kan regelmæssige udluftningsvaner opretholdes ved altid at holde et par vinduer fri for potteplanter, så det er nemt at åbne de indadgående forsatsrammer.

Brugervenlighed

Har du svækkede fingerkræfter eller er kørestolsbruger, bør du vælge en åbnefunktion, du let kan betjene, så du ubesværet kan lufte ud. Ved valg af udeluftventiler skal placeringen overvejes nøje for at imødekomme tilgængelighed og så vidt muligt undgå trækgener. Undgå fx at placere udeluftventiler ud for en spiseplads eller en sofagruppe.

Æstetik

Vær opmærksom på bygningens arkitektur, så forbedring af indeklimaet ikke sker på bekostning af æstetikken. Det kan dog være nødvendigt med nogle kompromisser.

Dagslys

Dagslyset påvirker en anden del af indeklimaet, nemlig stemning og velvære. En kombination af høj LT-værdi for ruden og en stor glasandel giver dig mest muligt dagslys.

Energi

Alt efter vinduernes placering og størrelse kan de tilføre så meget varme til boligen, at der er tale om overophedning. Vurdér derfor størrelse, placering og vindues-/rudetypen for de enkelte facader. Især ved store vinduespartier mod syd kan solafskærmning overvejes. Kuldenedfald opstår, hvis der er en stor temperaturforskel mellem vinduesnichen og resten af rummet. Kuldenedfald føles som træk. Generne kan nedbringes med en varmekilde tæt ved vinduet eller med et vindue, der isolerer bedre.

Støj

Vinduer reducerer støjen bedst, når de er lukkede, men kan af hensyn til fx temperatur eller luftkvalitet ønskes åbne. Det samme gælder for udeluftventiler.

Indbrudssikring / personsikkerhed

Ventilationsstillingen i et vindue bør kun anvendes, når du er hjemme, da det forsikringsmæssigt bliver betragtet som et åbent vindue. De mest udsatte vinduer er dem i kælder og stueplan.

Miljø

Nogle materialer (bl.a. vinyl) nedbrydes hurtigere i fugtige miljøer, med det resultat at koncentrationen af kemiske stoffer i luften øges. Ligeledes vil der ske afgasning fra nymalede overflader, elektronik, skrald, rengøringsmidler etc. Vær derfor særlig opmærksom på muligheden for ventilation i de situationer.

Mærkningsordninger

Vinduer med Indeklimamærket er testet i forhold til afgasning. De overholder bl.a. krav til afgasningsmængde af visse stoffer, herunder formaldehyd.

Indbygning

En god fuge er vigtig for ikke at risikere fugt i muren, med deraf følgende skimmelsvampangreb. Samtidig kan en dårlig udført fuge eller manglende isolering rundt om vinduet medføre trækgener. Der er i Norden tradition for at indbygge vinduet så langt ude i murhullet, at det næsten flugter med den ydre facade. Det giver bygningen et let udtryk, hvorimod tilbagetrukne vinduer understreger bygningens tyngde.

Pris

Det er vigtigt at faste vinduer ikke vælges på bekostning af oplukkelige på grund af prisen. Udeluftventiler vil typisk koste ekstra.