Bevaringsværdig

Har en bygning særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk regional eller lokal betydning kan den blive klassificeret som bevaringsværdig. Det betyder bl.a. at bygningens ydre ikke må ændres uden tilladelse.