Diagonalmål

Rudens eller vinduesrammens mål fra øverste venstre hjørne til nederste højre (a) og fra øverste højre hjørne til nederste venstre (b). Det er vigtigt, at a og b er ens, dvs. a = b.