g-værdi

Den andel af solens varme der trænger igennem ruden/vinduet. Hvis mængde af solvarme udenfor er 1 (=100%) og rudens g-værdi er 0,63 (=63%) betyder det, at 63% af solens varme trænger gennem ruden. Jo højere g-værdi, jo mere varme trænger ind. Vinduets g-værdi betegnes gw og er altid lavere end rudens g-værdi, da der ikke trænger varme gennem ramme og karm.