Koblet ramme

En ekstra ramme monteret direkte på den gående del af vinduet. Den koblede ramme har samme funktion som en forsatsramme: At forbedre isoleringsevnen for vinduet. Vinduer med koblede rammer bruges primært på ældre, bevaringsværdige og fredede bygninger, hvor det udvendige udtryk forsøges bevaret mest muligt med kitfalsede sprosser, men hvor der stilles høje krav til vinduets energieffektivitet.