Lavenergisprosse

En sprosse med et linjetab ≤ 0,010 W/mK, fx en sprosse i vinduer med koblede rammer (herunder forsatsvinduer). Lavenergisprosser kan også være påsatte sprosser, hvor afstandsskinnen i ruden helt er udeladt, eller fx ved trelagsruder, hvor den er udeladt i det yderste glasmellemrum, eller afstandsskinner i nye materialer som fx TGI. Se også Energisprosse.