Livscyklus

Et produkts livscyklus går fra “vugge til grav”, altså fra råmaterialefremstilling, til produktion, til brug og bortskaffelse samt til transport i og imellem alle faserne. I nogle tilfælde er begrebet udvidet til “vugge til vugge”, hvor det kasserede produkt igen bliver til råmateriale.