Livscyklusvurdering, LCA

Opgørelse af et produkts miljøbelastninger fra ”vugge til grav”, dvs. fra råmaterialefremstilling, til produktion, til brug og bortskaffelse samt til transporten i og imellem alle faserne.