LT-værdi

Også kaldet lystransmittans. Den andel af solens lys der trænger gennem ruden/vinduet. Hvis mængden af sollys udenfor er 1 (=100%) og rudens LT-værdi er 0,81 (=81%) betyder det, at 81% af solens lys trænger gennem ruden. Jo højere g-værdi, desto mere varme. Vinduets g-værdi betegnes som “gw” og er altid lavere end rudens g-værdi, da der ikke trænger lys gennem ramme og karm.