Lydrude

Fællesbetegnelse for ruder, der har formålet at reducere støj. Se nærmere beskrivelse under temaet ”Ruder”.