Overfladetemperatur

Når overfladetemperaturen på vinduer angives, er det under forudsætning af en temperatur på 0°C ude og 20°C inde. Overfladetemperaturen (eller “randzonetemperatur”) er normalt angivet for rudekanten, da det typisk er det koldeste punkt.