Støjdata

Støjdata er en samlet betegnelse for de egenskaber, der beskriver et vindues (eller rudes) evne til at reducere støj. Støjdata omfatter Rw (C;Ctr). Tallet foran parentesen er vinduets samlede evne til at reducere støj både dybe og høje toner – altså en form for et gennemsnitstal. Tallene i parentes er korrektionstal. C korrigerer de høje toner og Ctr de dybe. Støj fra bytrafik vil normalt være dybe toner, og det er derfor typisk vinduernes evne til at reducere den støj der er relevant. Ved at lægge Rw og Ctr sammen findes vinduets reelle evne til at reducere den form for støj.