U-værdi

Et mål for hvor meget varme der tabes gennem 1m² af klimaskærmen. Varmetabet for ruden hedder Ug og for vinduet Uw. Rudens U-værdi er uafhængig af den aktuelle rudestørrelse. Vinduets U-værdi afhænger af, hvor stor en andel af vinduet, der er ramme/karm, og hvor stor en andel der er rude. I udvælgelsesfasen vil det være tilstrækkeligt at sammenligne forskellige vinduers U-værdier angivet for referencevinduet.