Lavenergisprosse

En sprosse med et linjetab ≤ 0,010 W/mK, fx en sprosse i vinduer med koblede rammer (herunder forsatsvinduer). Lavenergisprosser kan også være påsatte sprosser, hvor afstandsskinnen i ruden helt er udeladt, eller fx ved trelagsruder, hvor den er udeladt i det yderste glasmellemrum, eller afstandsskinner i nye materialer som fx TGI. Se også Energisprosse.

Læs mere

Energisprosse

En sprosse med et linjetab  >0,010 W/mK. Energisprosse benævnes også ofte wienersprosse, og er defineret som en sprosse, der er påsat ruden, og hvor ruden er uopdelt. Afstandsprofilerne i ruden bag sprossen må ikke have en direkte kontakt til glasset. Se også Lavenergisprosse.

Læs mere

Beslag

Hængsler, paskvil, skinner eller andre mekaniske og påsatte dele i vinduets konstruktion, som er med til at holde vinduet sammen og/eller give det sine funktioner, fx. åbne-/lukkefunktion mv.

Læs mere

Åbnefunktion

En åbnefunktion beskriver en måde at åbne et vindue. Åbnefunktionerne kan inddeles i to hovedkategorier, udadgående og indadgående. De mest normale former for udadgående åbnefunktioner Sidehængt: Vinduet åbner om en lodret akse helt ude i siden, og vinduet vil normalt være højere, end det er bredt. Sidehængte vinduer kan ikke pudses indefra. Sidestyret: Vinduet åbner…

Læs mere

Ventilationsstilling

Rammen fastholdes i en position, der giver en lille sprække til luftgennemstrømning. I nogle vinduer er der en speciel position i lukkebeslaget.

Læs mere

U-værdi

Et mål for hvor meget varme der tabes gennem 1m² af klimaskærmen. Varmetabet for ruden hedder Ug og for vinduet Uw. Rudens U-værdi er uafhængig af den aktuelle rudestørrelse. Vinduets U-værdi afhænger af, hvor stor en andel af vinduet, der er ramme/karm, og hvor stor en andel der er rude. I udvælgelsesfasen vil det være…

Læs mere

Uvildigt organ

Et uvildigt organ er et organ, der ikke har f.eks. økonomiske interesser i, at et produkt opnår rettighed til at bære et specifikt mærke.

Læs mere

U-effektiv, Ueff

Vinduets totale energiudnyttelse i fyringssæsonen, hvor der tages højde for vinduets evne til at holde varmen inde og samtidig udnytte solens varme. En negativ værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end ud. Ueff er en omskrivning af energibalancen (Eref), således at værdien angives som et energitab parallelt til resten af klimaskærmen.

Læs mere

Udvendig natisolering

En udvendig natisolering kunne være skodder, markiser, udvendige persienner m.m. Det ekstra lag foran vinduet er med til at holde på varmen om natten, og mindsker derved både risikoen for indvendig og udvendig kondens.

Læs mere